Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLII/348/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:01:54
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 13 wraz z częściami przynależnymi w udziale 337/1000 części i prawie użytkowania wieczystego działki nr 5/1 i 6/1 o łącznej powierzchni 3096 m2, położonej w obrębie Osowo gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-08-25 09:28:18
Wykaz - dz. nr 56/2 o pow. 850 m2, Nowogard obr. Nr 1 Andrzej Sawicki 2010-08-25 09:27:05
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji złoża kopalin pospolitych "Długołęka I" Andrzej Sawicki 2010-08-24 14:49:00
Przeprowadzenie zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów kl. III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 6. Edukacja matematyczno-przyrodnicza dla klas III) Rita Mazurczak 2010-08-24 14:31:22
Przeprowadzenie zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów kl. III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 6. Edukacja matematyczno-przyrodnicza dla klas III) Rita Mazurczak 2010-08-24 14:30:54
Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - sekretarka szkoły w wymiarze 1 etat w Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:48:42
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/2 o pow.741 m2 w udziale 1/36 pod budowę garażu nr 61, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:40:50
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/2 o pow.741 m2 w udziale 1/36 pod budowę garażu nr 59, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:40:09
Wykaz - Olchowo 311/4 Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:39:10
Drugi przetarg nieograniczony na najem na lat dziesięć pomieszczenia gospodarczego nr 14 /po byłej mleczarni/ w obrębie Orzechowo gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:37:26
Drugi przetarg nieograniczony na najem na lat dziesięć pomieszczenia gospodarczego nr 13 /po byłej mleczarni/ w obrębie Orzechowo gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:36:49
Drugi przetarg nieograniczony na najem na lat dziesięć pomieszczenia gospodarczego nr 13 /po byłej mleczarni/ w obrębie Orzechowo gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:36:14
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 152 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w dz. nr 59 oraz 118 w obrębie 5 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:34:36
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia de 180 PE, na terenie działek nr 33/17, 33/3, 197, 198, 199, 209, 32 w obrębie 5 miasta Nowogard, celem zasilenia instalacji gazowych dla potrzeb zakładu produkcyjnego REM S.A. przy ul. 3- go Maja Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:18:58
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi na terenie działek nr 160, 161, 162, 163, 164, 169, 170/1 oraz 732/1 w obrębie 2 miasta Nowogard w celu przyłączenia działek budowlanych przy ulicy T. Roosevelta i Armii Krajowej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:18:08
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia de 125 PE, na działce nr 118 w obrębie 5 miasta Nowogard celem przyłączenia budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kochanowskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-08-24 11:22:48
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na plac manewrowy do nauki jazdy składającej się z cz. działki nr 205/26 o pow. 0.21 ha z obrębu Nr 3 m. Nowogard z przetargu ograniczonego grunty pod uprawy ogrodnicze cz.dz nr 186/26 o pow. 115 m2 z obrębu nr 3 m. Nowogard i przetargu ograniczonego pomieszczenie gospodarcze położone na cz.dz. Nr 545/20 o pow. 18.50 m2 połozone w obrębie nr 2 m. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-08-24 11:16:25
Przeprowadzenie zajęć z języka polskiego dla uczniów kl. IV - VI z dysfunkcjami w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 4. Zajęcia z języka polskiego dla uczniów z dysfunkcjami) Rita Mazurczak 2010-08-24 09:08:29
Przeprowadzenie zajęć z języka polskiego dla uczniów kl. IV - VI z dysfunkcjami w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 4. Zajęcia z języka polskiego dla uczniów z dysfunkcjami) Rita Mazurczak 2010-08-24 09:07:54
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Boguszyce gmina Nowogard Joanna Miklas 2010-08-23 12:47:18
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Żabowo gmina Nowogard Joanna Miklas 2010-08-23 11:08:13
Wykonanie placu zabaw w miejscowosci Strzelewo gmina Nowogard Joanna Miklas 2010-08-23 11:07:38
Przeprowadzenie zajęć świetlicowych - wyrównawczych i socjoterapeutycznych dla uczniów kl. III - VI w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 3: Zajęcia świetlicowe - wyrównawcze i socjoterapeutyczne) Rita Mazurczak 2010-08-20 15:45:30
Przeprowadzenie zajęć świetlicowych - wyrównawczych i socjoterapeutycznych dla uczniów kl. III - VI w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 3: Zajęcia świetlicowe - wyrównawcze i socjoterapeutyczne) Rita Mazurczak 2010-08-20 15:45:07
Przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki i dysproporcje z zakresu matematyki i przyrody dla uczniów kl. IV - VI w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 2: Przyroda i matematyka - skuteczne uczenie) Rita Mazurczak 2010-08-20 14:27:37
Przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki i dysproporcje z zakresu matematyki i przyrody dla uczniów kl. IV - VI w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 2: Przyroda i matematyka - skuteczne uczenie) Rita Mazurczak 2010-08-20 14:27:04
Wykaz - działka nr 445,8 - Boh.Warszawy 1k Andrzej Sawicki 2010-08-19 15:33:01
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ DZIECI Z GMINY NOWOGARD DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GOLENIOWIE I KOMAROWIE Andrzej Sawicki 2010-08-19 15:30:33
297/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wytycznych w zakresie stosowania opłat za korzystanie z pomieszczeń wynajmowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard Andrzej Sawicki 2010-08-19 15:26:58
306/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji Andrzej Sawicki 2010-08-19 15:25:54
305/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-08-19 15:25:23
304/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2010-08-19 15:25:13
303/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2010-08-19 15:25:05
287/2010 z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium na rok szkolny 2009/2010 w formie nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" i powołania Komisji Andrzej Sawicki 2010-08-19 15:24:17
286/2010 z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji Andrzej Sawicki 2010-08-19 15:22:57
299/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2007 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 września 2007 roku Andrzej Sawicki 2010-08-19 15:21:36
290/2010 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Lidera Gminnego i Gminnego Andrzej Sawicki 2010-08-19 12:31:15
302/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2010-08-19 12:21:40
301/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2010-08-19 12:19:19