Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:24:37
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:22:07
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:21:42
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:20:09
271/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie powołania komitetu organizacyjnego XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-03-01 13:02:27
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-03-01 07:56:04
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-03-01 07:55:58
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-03-01 07:55:48
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-03-01 07:55:37
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-03-01 07:55:25
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-02-26 16:09:30
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-02-26 16:08:48
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Andrzej Sawicki 2010-02-26 13:05:49
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Andrzej Sawicki 2010-02-26 13:04:12
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Andrzej Sawicki 2010-02-26 13:02:46
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Andrzej Sawicki 2010-02-26 12:16:54
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie koryta rzeki Rutka w km 0+000- 7+200 w dzialkach numer 1, 3, 5, 11, 16, 16/1, 109, 149/1, 151/1, 152/2, 152/3, 154, 155, 184, 184/1, w obrębie Struga, a dzialkach numer 61/3, 63, 65/1 i 66 w obrębie Wołowiec, w dzialkach numer 35, 36, 37/2, 48, 52/1, 53/2, 56/2, 57, 73/4, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 96, 97, 108, 117, 121, 122, 245, 250/1, 252 i 253 w obrębie Orzechowo Andrzej Sawicki 2010-02-26 10:45:51
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnosnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 na dzialkach o numerach geodezyjnych 108, 126, 127, 128, 129, 130, 131, w obrębie 6 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-02-26 10:34:23
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu MIejskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-02-26 10:33:10
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności w zakresie prowadzenia opieki społecznej w Gminie Nowogard, Andrzej Sawicki 2010-02-25 15:32:03
Wykaz gruntów rolnych wyznaczonych do dzierżawy we wsi Boguszyce i Kulice Tomasz Zadróżny 2010-02-25 14:32:07
Wykaz gruntów rolnych wyznaczonych do dzierżawy we wsi Boguszyce i Kulice Tomasz Zadróżny 2010-02-25 14:29:54
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego Tomasz Zadróżny 2010-02-25 13:25:09
Kandydaci zakwalifikowani do naboru na stanowisko referenta w wydziale FB Tomasz Zadróżny 2010-02-25 08:23:26
Wykaz - wyznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działka nr 183/34, zabudowana garażem Andrzej Sawicki 2010-02-23 11:19:09
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (pnom-Pn=350 kPa) PE80 SDR11 dz= 63mm L= 120m, zlokalizowanej w ulicy Cmentarnej w Nowogardzie, na terenie działki nr 150 w obrębie 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-02-23 11:18:14
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego Andrzej Sawicki 2010-02-23 11:16:51
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:32:27
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:31:47
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:25:53
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:25:25
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:25:06
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:24:11
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:23:20
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:21:46
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:19:43
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:17:56
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:16:40
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:16:18
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:15:34