Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Pędzik Magdalena - 2009r Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:17:44
Pilarz Zofia - 2009r Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:17:27
Przybyłek Mirosława - 2009r Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:17:01
Skibska Teresa - 2009r Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:16:48
Szymański Sebastian - 2009r Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:16:31
Wiznerowicz - Gliwna Lidia - 2009r Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:16:11
Wróbel Ewa - 2009r Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:15:41
Zarębska - Kulesza Magdalena - 2009r Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:15:13
Ziółkowska Danuta - 2009r Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:14:47
Żelazowski Tomasz - 2009r Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:14:24
Ziemba Kazimierz - 2009r Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:12:53
Agnieszka Biegańska - Sawicka - Sekretarz - Oświadczenie za 2009 r. Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:12:22
Kaczmarski Jerzy - 2009r Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:11:48
Marchewka Marcin - Skarbnik Gminy - Oświadczenia za 2009 r. Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:11:21
Radni - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-05-05 10:43:38
Urząd Miejski - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-05-05 10:43:23
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-05-05 10:43:08
Oświadczenia za 2009 r. - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-05-05 10:40:39
Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - tj. podinspektora w wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-05-04 15:14:04
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Andrzej Sawicki 2010-05-04 15:11:56
Przebudowa drogi Wierzbięcin - Ostrzyca w obrębie wsi Wierzbięcin - I etap budowa kanalizacji deszczowej Andrzej Sawicki 2010-05-04 15:10:26
Wykaz - działka nr 790, ul.Woj.Polskiego 15a Andrzej Sawicki 2010-05-04 15:09:05
Przetarg nieograniczony na dzierżawę na lat 5 część działki Nr 132/4 położonej w obrębie Nr 3 m. Nowogard przy ul. Warszawskiej z przeznaczeniem pod pawilon handlowy nie trwale związany z gruntem o pow. 18 m2. Andrzej Sawicki 2010-05-04 15:06:39
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki nr 132/4 o pow. 18.00 m2 z obrębu Nr 3 gm. Nowogard przeznaczonych pod pawilon handlowy nie trwale związany z gruntem Andrzej Sawicki 2010-05-04 15:06:17
Wykaz - Strzelewo, działka nr 53/2, o pow. 0.5064 Andrzej Sawicki 2010-05-04 15:04:57
Wykaz - Strzelewo, działka nr 53/2, o pow. 0.5064 Andrzej Sawicki 2010-05-04 15:04:25
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie koryta rzeki Rutka w km 0+000- 7+200 w dzialkach numer 1, 3, 5, 11, 16, 16/1, 109, 149/1, 151/1, 152/2, 152/3, 154, 155, 184, 184/1, w obrębie Struga, a dzialkach numer 61/3, 63, 65/1 i 66 w obrębie Wołowiec, w dzialkach numer 35, 36, 37/2, 48, 52/1, 53/2, 56/2, 57, 73/4, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 96, 97, 108, 117, 121, 122, 245, 250/1, 252 i 253 w obrębie Orzechowo Andrzej Sawicki 2010-05-04 15:02:53
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia de180/40PE wraz z czteroma przyłączami gazowymi średniego ciśnienia de25PE oraz punktami redukcyjnymi o przepustowości Q=40m3/h na działkach o nr 459, 456/14, 241/6 w obrębie 5 miasta Nowogard celem uzbrojenia budynku mieszkalno- usługowego na dział. nr 456/14 przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-05-04 15:01:19
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie zespołu budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 7, na terenie działki 759/5 w obrębie 2 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-05-04 14:59:55
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej, wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym do przepompowni ścieków oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej na działkach nr 835/1, 835/2, 834/1, 834/2, 829, 827, 824, 821, 833/1, 833/2, 831, 733, 822 oraz 825 w obrębie 2 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-05-04 14:58:34
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dz63 w działkach nr 424 i 415 w obrębie 2 miasta Nowogard, celem zasilenia projektowanego budynku na działce nr 868/2 znajdującego się przy ulicy Macieja Rataja w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-05-04 14:57:25
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej nie zabudowanej, położonej w obrębie Wojcieszyn gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-05-04 14:54:05
Uchwała Nr XXXIX/325/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowogard na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogard oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Tomasz Zadróżny 2010-04-29 15:09:54
Uchwała Nr XXXIX/324/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Tomasz Zadróżny 2010-04-29 15:08:20
Uchwała Nr XL/336/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania Andrzej Sawicki 2010-04-29 12:06:16
Uchwała Nr XL/335/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Andrzej Sawicki 2010-04-29 12:05:17
Uchwała Nr XL/334/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Andrzej Sawicki 2010-04-29 12:04:44
Uchwała Nr XL/333/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 Andrzej Sawicki 2010-04-29 12:04:14
Uchwała Nr XL/332/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 Andrzej Sawicki 2010-04-29 12:02:38
Uchwała Nr XL/331/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na zakup i montaż dzwonu na wieży kościoła filialnego p.w. Świętego Piotra i Pawła w Olchowie Andrzej Sawicki 2010-04-29 12:01:58