Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Andrzej Sawicki 2010-02-26 13:04:12
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Andrzej Sawicki 2010-02-26 13:02:46
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Andrzej Sawicki 2010-02-26 12:16:54
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie koryta rzeki Rutka w km 0+000- 7+200 w dzialkach numer 1, 3, 5, 11, 16, 16/1, 109, 149/1, 151/1, 152/2, 152/3, 154, 155, 184, 184/1, w obrębie Struga, a dzialkach numer 61/3, 63, 65/1 i 66 w obrębie Wołowiec, w dzialkach numer 35, 36, 37/2, 48, 52/1, 53/2, 56/2, 57, 73/4, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 96, 97, 108, 117, 121, 122, 245, 250/1, 252 i 253 w obrębie Orzechowo Andrzej Sawicki 2010-02-26 10:45:51
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnosnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 na dzialkach o numerach geodezyjnych 108, 126, 127, 128, 129, 130, 131, w obrębie 6 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-02-26 10:34:23
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu MIejskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-02-26 10:33:10
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności w zakresie prowadzenia opieki społecznej w Gminie Nowogard, Andrzej Sawicki 2010-02-25 15:32:03
Wykaz gruntów rolnych wyznaczonych do dzierżawy we wsi Boguszyce i Kulice Tomasz Zadróżny 2010-02-25 14:32:07
Wykaz gruntów rolnych wyznaczonych do dzierżawy we wsi Boguszyce i Kulice Tomasz Zadróżny 2010-02-25 14:29:54
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego Tomasz Zadróżny 2010-02-25 13:25:09
Kandydaci zakwalifikowani do naboru na stanowisko referenta w wydziale FB Tomasz Zadróżny 2010-02-25 08:23:26
Wykaz - wyznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działka nr 183/34, zabudowana garażem Andrzej Sawicki 2010-02-23 11:19:09
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (pnom-Pn=350 kPa) PE80 SDR11 dz= 63mm L= 120m, zlokalizowanej w ulicy Cmentarnej w Nowogardzie, na terenie działki nr 150 w obrębie 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-02-23 11:18:14
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego Andrzej Sawicki 2010-02-23 11:16:51
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:32:27
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:31:47
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:25:53
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:25:25
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:25:06
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:24:11
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:23:20
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:21:46
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:19:43
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:17:56
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:16:40
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:16:18
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:15:34
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:14:34
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:14:09
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Rita Mazurczak 2010-02-22 11:13:42
Przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego składającego się z pomieszczeń kuchennych, magazynów, biurowych i pomocniczych powierzchni łącznej 768,80 m2 zlokalizowany w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie, ul. Bohaterów Warszawy 78 Andrzej Sawicki 2010-02-18 15:15:43
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnosnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV zasilającej złącza kablowo- pomiarowe na terenie dzialek 328, 184/1 i 85 w obrębie 3 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-02-18 15:10:22
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej i złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 100/23, 100/19 101/5, 101/4 oraz 101/3 w obrębie 6 miasta Nowogard celem zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego Andrzej Sawicki 2010-02-18 15:09:30
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (pnom- Pn= 350 kPa) dz63PE w ul. Gryfitów- Jana Pawła II Andrzej Sawicki 2010-02-18 14:54:40
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy 3- Maja w Nowogardzie, na terenie działki nr 93 w obrębie 3 miasta Nowogard i na terenie dzialki nr 15 w obrębie 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-02-18 14:53:11
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lądowiska helikopterów lotniczego ratownictwa medycznego przy Samodzielnym Publicznym szpitalu Rejonowym przy ul. Wojska Polskiego 7 w Nowogardzie, na działce o numerze geodezyjnym 759/5 w obrębie 6 miasta Nowogard. Andrzej Sawicki 2010-02-18 14:51:58
Przetarg ograniczony na dzierżawę na lat 5 cz.dz. Nr 158/1 o pow. 2356 m2 z obrębu Nr 3 m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-02-18 08:22:13
Przetarg ograniczony na dzierżawę na lat 5 cz.dz. Nr 158/1 o pow. 2356 m2 z obrębu Nr 3 m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-02-18 08:22:02
Przetarg ograniczony na dzierżawę na lat 5 cz.dz. Nr 158/1 o pow. 2356 m2 z obrębu Nr 3 m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-02-18 08:20:47
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych w działkach nr 233, 237/2, 237/10, 239, 240/5, 241, 308/1, 308/2, 242/1 w obrębie 3 miasta Nowogard celem zasilenia terenu rekreacyjno - sportowego Andrzej Sawicki 2010-02-12 14:41:24