Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2010-04-09 12:00:50
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2010-04-09 12:00:34
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2010-04-09 11:49:50
Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - tj. młodszego referenta w wydziale Kancelarii w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-04-09 11:41:40
Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - tj. młodszego referenta w wydziale Kancelarii w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-04-09 11:41:27
Obwieszczenie w sprawie zakończenie postępowania odnośnie zmiany decyzji nr 56/CP/6/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.01.2010 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej o długości 130m i linii kablowej o długości 50m wraz z dwoma złączami kablowo- pomiarowymi, w działkach o numerach 114 i 163 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w działakch o numerach 118 i 134 w obrębie 5 miasta Nowogard w zakresie zmiany przebiegu trasy sieci oraz rodzaju budowanej linii Andrzej Sawicki 2010-04-09 11:09:05
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE na terenie działki nr 81 w obrębie 2 miasta Nowogard w celu uzbrojenia działki nr 867/40 Andrzej Sawicki 2010-04-09 11:08:28
Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - tj. podinspektora w wydziale bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-04-08 14:01:54
273/2010 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wydawania materiałów i wydawnictw promocyjnych podmiotom zewnętrznym przez Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Andrzej Sawicki 2010-04-07 10:32:44
Usługi weterynaryjne oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi z obszaru Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2010-04-06 11:32:23
Wykaz - działka nr 31, położona w obrębie Bochlin gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-04-01 10:02:50
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Tomasz Zadróżny 2010-03-31 14:34:11
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Tomasz Zadróżny 2010-03-31 14:31:57
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Andrzej Sawicki 2010-03-31 14:16:51
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:27:53
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzechowie Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:25:11
274/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie szkół podstawowych niepublicznych na terenie Gminy Nowogard na rok 2010 Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:12:04
273/2010 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wydawania materiałów i wydawnictw promocyjnych podmiotom zewnętrznym przez Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:11:37
272/2010 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych, funkcjonujących na terenie Gminy Nowogard, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:11:21
271/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie powołania komitetu organizacyjnego XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:11:09
266/2010 z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie przedszkoli niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard na rok 2010 Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:10:47
270/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie określenia planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogard na rok 2010 Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:10:32
270/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie określenia planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogard na rok 2010 Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:10:00
269/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:09:49
268/2010 z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z Gminy Nowogard na 2010 rok" Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:09:41
267/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:09:33
266/2010 z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie przedszkoli niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard na rok 2010 Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:09:16
272/2010 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych, funkcjonujących na terenie Gminy Nowogard, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:08:38
273/2010 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wydawania materiałów i wydawnictw promocyjnych podmiotom zewnętrznym przez Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:08:36
271/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie powołania komitetu organizacyjnego XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:08:32
Przetarg ograniczony na dzierżawę na lat 5 cz.dz. Nr 158/1 o pow. 2356 m2 z obrębu Nr 3 m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:00:22
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-03-30 13:33:03
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-03-30 13:32:46
273/2010 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wydawania materiałów i wydawnictw promocyjnych podmiotom zewnętrznym przez Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-03-26 12:39:32
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Joanna Miklas 2010-03-26 11:33:18
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Joanna Miklas 2010-03-26 11:32:35
Uchwała Nr XXXIX/327/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez gminne szkoły podstawowe do projektu pn. "GMINNE PODSTAWÓWKI DO WOJEWÓDZKIEJ CZOŁÓWKI" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:39:35
Uchwała Nr XXXIX/315/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2010 rok Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:39:15
Uchwała Nr XXXIX/314/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie posadzki wewnątrz oraz naprawę ogrodzenia w kościele filialnym p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Lestkowie Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:38:38
Uchwała Nr XXXIX/328/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skarg na działania Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:34:59