Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I Rita Mazurczak 2010-04-28 11:12:34
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I Rita Mazurczak 2010-04-28 11:12:06
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I Rita Mazurczak 2010-04-28 11:11:51
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I Rita Mazurczak 2010-04-28 11:11:34
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I Rita Mazurczak 2010-04-28 11:11:16
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I Rita Mazurczak 2010-04-28 11:10:57
Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent do spraw kadr Andrzej Sawicki 2010-04-26 15:25:00
Obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: nr 6 m. nowogard, nr 7 m. Nowogard, Miętno, Olchowo, Warnkowo, Wojcieszyn gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-04-23 09:22:04
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej n/c PE 100SDR 17,6 de 125 i 90 i ciśnieniu nominalnym Pn=2,0kPa na terenie dz. nr 2,16 i 37 w obrębie 1 miasta Nowogard i dz. nr 553/18, 557/12 i 573 w obrębie 2 miasta Nowogard celem uzbrojenia działki nr 103/3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-04-22 10:09:03
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki nr 38/3 o pow. 2200 m2 z obrębu Kulice i działka nr 35 o pow. 1800 m2 gm. Nowogard przeznaczonych pod uprawy rolnicze Andrzej Sawicki 2010-04-22 10:08:00
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 31 o pow.800 m2 niezabudowanej , położonej w obrębie Bochlin gm.Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-04-20 08:32:28
Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach przeprowadzonych Otwartych Konkursów Ofert w zakresie prowadzenia opieki społecznej w Gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-04-20 08:30:26
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 31 o pow.800 m2 niezabudowanej , położonej w obrębie Bochlin gm.Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-04-20 08:29:31
Usługi weterynaryjne oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi z obszaru Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-04-19 13:44:54
Informacja o wynikach naboru Tomasz Zadróżny 2010-04-19 09:00:56
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności w zakresie ochrony zdrowia na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-04-16 10:05:06
Wykaz - działka nr 183/19 zabudowana garażem wzniesionym ze środków własnych Tomasz Zadróżny 2010-04-16 10:00:35
Nabór na na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-04-16 10:00:25
Wykaz - działka nr 27 obręb Słajsino gm.Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-04-16 10:00:10
przetarg - nieruchomość w udziale 3/12 części, położona w obrębie Orzechowo Tomasz Zadróżny 2010-04-16 09:58:31
Nabór na na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-04-14 14:43:11
Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-04-14 14:40:40
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-04-14 14:06:01
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-04-14 14:05:47
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-04-14 14:01:13
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-04-14 14:00:49
Budowa drogi gminnej w obrębie wsi Karsk gmina Nowogard - II etap Andrzej Sawicki 2010-04-13 11:56:33
Usługi weterynaryjne oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi z obszaru Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-04-12 15:20:03
Wykaz - ul. Warszawska 7/3 Andrzej Sawicki 2010-04-09 12:14:02
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności w zakresie rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2010-04-09 12:12:44
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2010-04-09 12:08:27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2010-04-09 12:00:50
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2010-04-09 12:00:34
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2010-04-09 11:49:50
Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - tj. młodszego referenta w wydziale Kancelarii w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-04-09 11:41:40
Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - tj. młodszego referenta w wydziale Kancelarii w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-04-09 11:41:27
Obwieszczenie w sprawie zakończenie postępowania odnośnie zmiany decyzji nr 56/CP/6/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.01.2010 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej o długości 130m i linii kablowej o długości 50m wraz z dwoma złączami kablowo- pomiarowymi, w działkach o numerach 114 i 163 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w działakch o numerach 118 i 134 w obrębie 5 miasta Nowogard w zakresie zmiany przebiegu trasy sieci oraz rodzaju budowanej linii Andrzej Sawicki 2010-04-09 11:09:05
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE na terenie działki nr 81 w obrębie 2 miasta Nowogard w celu uzbrojenia działki nr 867/40 Andrzej Sawicki 2010-04-09 11:08:28
Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - tj. podinspektora w wydziale bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-04-08 14:01:54
273/2010 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wydawania materiałów i wydawnictw promocyjnych podmiotom zewnętrznym przez Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Andrzej Sawicki 2010-04-07 10:32:44