Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-03-04 13:08:32
- dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 13:01:06
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskieggo w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 13:00:41
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:45:13
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:45:08
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:40:19
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:39:59
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:38:39
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:36:56
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:36:18
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:30:18
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:30:08
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:29:07
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:28:11
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:27:18
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:26:48
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:26:10
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:24:37
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:22:07
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:21:42
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-03-04 12:20:09
271/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie powołania komitetu organizacyjnego XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-03-01 13:02:27
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-03-01 07:56:04
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-03-01 07:55:58
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-03-01 07:55:48
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-03-01 07:55:37
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-03-01 07:55:25
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-02-26 16:09:30
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-02-26 16:08:48
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Andrzej Sawicki 2010-02-26 13:05:49
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Andrzej Sawicki 2010-02-26 13:04:12
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Andrzej Sawicki 2010-02-26 13:02:46
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Andrzej Sawicki 2010-02-26 12:16:54
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie koryta rzeki Rutka w km 0+000- 7+200 w dzialkach numer 1, 3, 5, 11, 16, 16/1, 109, 149/1, 151/1, 152/2, 152/3, 154, 155, 184, 184/1, w obrębie Struga, a dzialkach numer 61/3, 63, 65/1 i 66 w obrębie Wołowiec, w dzialkach numer 35, 36, 37/2, 48, 52/1, 53/2, 56/2, 57, 73/4, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 96, 97, 108, 117, 121, 122, 245, 250/1, 252 i 253 w obrębie Orzechowo Andrzej Sawicki 2010-02-26 10:45:51
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnosnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 na dzialkach o numerach geodezyjnych 108, 126, 127, 128, 129, 130, 131, w obrębie 6 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-02-26 10:34:23
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu MIejskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-02-26 10:33:10
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności w zakresie prowadzenia opieki społecznej w Gminie Nowogard, Andrzej Sawicki 2010-02-25 15:32:03
Wykaz gruntów rolnych wyznaczonych do dzierżawy we wsi Boguszyce i Kulice Tomasz Zadróżny 2010-02-25 14:32:07
Wykaz gruntów rolnych wyznaczonych do dzierżawy we wsi Boguszyce i Kulice Tomasz Zadróżny 2010-02-25 14:29:54
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego Tomasz Zadróżny 2010-02-25 13:25:09