Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Moernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I (II postępowanie) Rita Mazurczak 2010-05-31 10:09:03
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 57/CP/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.01.2010r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych w m. Warnkowo gm. Nowogard, w działkach nr 66/2 i 69/24 w zakresie zmiany przebiegu trasy linii kablowej doziemnej oraz złączy kablowo- pomiarowych Andrzej Sawicki 2010-05-28 13:30:26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej w dz. nr 251/25, 251/11, 251/33, 241, 251/21, 248/22, 246, 248/20, 248/18, 248/36 i 248/5 w obrębie 3 miasta Nowogard celem zasilenia istniejących garaży i budynków mieszklanych Andrzej Sawicki 2010-05-28 08:51:04
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej, wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym do przepompowni ścieków oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej na działkach nr 835/1, 835/2, 834/1, 834/2, 829, 827, 824, 821, 833/1, 833/2, 831, 733, 822 oraz 825 w obrębie 2 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-05-28 08:49:27
Wykaz - działka nr 445/7 - ul.Boh.Warszawy 1j Tomasz Zadróżny 2010-05-27 15:19:06
Wykaz nioeruchomości i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do dzierżawy w obrębie Orzechowo 5 Tomasz Zadróżny 2010-05-27 15:18:41
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej, ulicy Światowida w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-05-25 10:41:07
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej, ulicy Światowida w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-05-25 10:40:38
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej, ulicy Światowida w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-05-25 10:40:05
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej, ulicy Światowida w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-05-25 10:39:43
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej, ulicy Światowida w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-05-25 10:39:18
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na oświetleniu iluminacyjnym Ratusza Miejskiego w Nowogardzie z usytuowaniem słupa pod naświetlacz, opraw montowanych w ziemi oraz naświetlaczy na istniejących słupach oświetleniowych na terenie działki 145 oraz 246 w obrębie 3 miasta Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-05-24 15:25:31
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lini kablowej 0,4 kV oraz oświetlenia zewnętrznej elewacji kościoła w miejscowości Karsk na działkach nr 148, 149 i 150 w obrębie Karsk Andrzej Sawicki 2010-05-24 15:24:25
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na oświetleniu iluminacyjnym Ratusza Miejskiego w Nowogardzie z usytuowaniem słupa pod naświetlacz, opraw montowanych w ziemi oraz naświetlaczy na istniejących słupach oświetleniowych na terenie działki 145 oraz 246 w obrębie 3 miasta Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-05-24 15:23:30
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de100PE wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 wraz z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek o nr geodezyjnych 413/1, 412, 415 w obrębie 2 miasta Nowogard celem uzbrojenia działek nr 413/12, 413/13, 413/3, 413/4 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-05-24 15:22:40
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Andrzej Sawicki 2010-05-24 15:19:43
Wykaz - Warszawska 10, lokal nr 80 Tomasz Zadróżny 2010-05-24 11:37:53
Wykaz - Dąbrowa Nowogardzka 34a Tomasz Zadróżny 2010-05-24 11:37:31
Wykaz - Wartcka 6 lokal nr 1 Tomasz Zadróżny 2010-05-24 11:35:14
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I Rita Mazurczak 2010-05-21 15:02:48
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I Rita Mazurczak 2010-05-21 15:02:30
Wykaz - lokal użytkowy nr 4 wraz z udziałem 9/100 w częściach wspólnych nieruchomości, położony w obrębie nr 3 m.Nowogard przy ul.A.Krajowej 33 Andrzej Sawicki 2010-05-21 09:19:27
Przetarg na dzierżawę dz nr 53/2 o łącznej pow. 0.5064 ha położoną w obrębie Strzelewo gm. Nowogard z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze na okres dzierżawy 5 lat Andrzej Sawicki 2010-05-20 12:55:49
Przetarg na dzierżawę dz nr 53/2 o łącznej pow. 0.5064 ha położoną w obrębie Strzelewo gm. Nowogard z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze na okres dzierżawy 5 lat Andrzej Sawicki 2010-05-20 12:55:27
Wykaz - działka nr 100/21 o pow.2035 m2, położona w obrębie nr 6 m.Nowogard Andrzej Sawicki 2010-05-20 12:53:49
Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent do spraw kadr Andrzej Sawicki 2010-05-20 12:51:46
Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach przeprowadzonych Otwartych Konkursów Ofert Andrzej Sawicki 2010-05-19 14:04:26
280/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji przedszkoli i szkół Gminy Nowogard na rok szkolny 2010/2011 Tomasz Zadróżny 2010-05-19 13:41:45
Przebudowa drogi Wierzbięcin - Ostrzyca w obrębie wsi Wierzbięcin - I etap budowa kanalizacji deszczowej Andrzej Sawicki 2010-05-19 13:39:41
Uchwała Nr XXXVI/300/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok" Andrzej Sawicki 2010-05-19 12:49:31
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2010-05-19 08:58:30
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie Joanna Miklas 2010-05-17 15:44:08
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie Joanna Miklas 2010-05-17 15:43:41
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie Joanna Miklas 2010-05-17 15:40:15
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie Joanna Miklas 2010-05-17 15:36:48
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie Joanna Miklas 2010-05-17 15:33:17
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie Joanna Miklas 2010-05-17 15:31:04
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie Joanna Miklas 2010-05-17 15:27:43
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie Joanna Miklas 2010-05-17 15:26:59
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie Joanna Miklas 2010-05-17 15:26:39