herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
REJESTR WNIOSKÓW A Tomasz Zadróżny 2007-02-06 14:58:15
REJESTR WNIOSKÓW A Tomasz Zadróżny 2007-02-06 14:45:21
wolne stanowisko urzędnicze - referent ds wypłat w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2007-02-05 13:57:36
REJESTR WNIOSKÓW A Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:54:47
A – Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o ustalenie programu dostosowawczego. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:42:02
B – Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:41:04
C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:40:34
D – Polityki, strategie, plany lub programy. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:39:36
E – Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty o bezpieczeństwie, dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:39:02
E – Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty o bezpieczeństwie, dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:38:26
F - Prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczpospolitej Polski która może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestry poważnych awarii. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:36:18
G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:30:09
H - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:29:38
I - Inne dokumenty Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:28:11
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście Nowogard. Emilian Pisarek 2007-02-02 15:36:10
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście Nowogard. Emilian Pisarek 2007-02-02 15:30:04
wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2007-01-29 16:14:18
Uchwała Nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia delegatów na posiedzenie Zgromadzenia KZC GPZ "Pomerania" i upoważnienia ich do podjęcia czynności zmierzających do likwidacji Związku Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:47:49
Uchwała Nr IV/23/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:46:13
Uchwała Nr IV/22/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:45:34
Uchwała Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie "Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok" Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:42:29
Uchwała Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok" Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:37:08
sprzedaż - Sąpolnica, działka nr 60/6 Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:07:39
sprzedaż - Ostrzyca, działka nr 151/2 Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:04:21
wykaz - Orzechowo, działka nr 179 Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:03:51
sprzedaż - Ostrzyca, działka nr 151/2 Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:01:29
sprzedaż - Ostrzyca, działka nr 151/2 Tomasz Zadróżny 2007-01-26 13:58:33
wykaz - Nowogard, działka nr 284/8 - ul. 15 lutego 14 Tomasz Zadróżny 2007-01-26 13:48:33
nr 11/2007 Burmistrza Nowogardu z dnia 2.01.2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-26 11:29:57
Zarządzenia Burmistrza 2002r - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-26 11:25:39
nr 11/2007 Burmistrza Nowogardu z dnia 2.01.2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-26 11:25:16
Oferty Inwestycyjne Tomasz Zadróżny 2007-01-25 10:59:46
Oferta 2 - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-25 10:49:12
Oferta 4 - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-25 10:49:02
Oferta 4 - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-25 10:48:54
Oferta 3 - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-25 10:48:47
Oferta 1 - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-25 10:48:42
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGiR) - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-24 13:55:30
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGiR) - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-24 13:54:54
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGiR) - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-01-24 13:53:57