Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
275/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej Andrzej Sawicki 2010-05-14 13:19:40
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I Rita Mazurczak 2010-05-14 11:16:18
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I Rita Mazurczak 2010-05-14 11:15:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Andrzej Sawicki 2010-05-14 08:51:58
Wykaz - działka nr 183/19 w udziale 1547/9416 zabudowana garażem, położona w obrębie nr 5 m.Nowogard ul.3 Maja Andrzej Sawicki 2010-05-14 08:50:00
Wykaz - działka nr 195 zabudowana budynkiem, położona w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul.Dworcowej Andrzej Sawicki 2010-05-14 08:39:38
Wykaz - lokal użytkowy wraz z udziałem 18/1000 w częściach wspólnych budynku i działce, położonej w obrębie nr 3 m.Nowogard przy ul.3 Maja 42,43 Andrzej Sawicki 2010-05-14 08:38:28
Wykaz - lokal użytkowy wraz z udziałem 386/10000 w częściach wspólnych budynku i działce, położony w obrębie nr 3 m.Nowogard przy ul.700 Lecia 13/10 Andrzej Sawicki 2010-05-14 08:36:47
Wykaz - działka 545/3, położona w obrębie nr 5 m.Nowogard Andrzej Sawicki 2010-05-14 08:34:54
Dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds kadr w jednostce Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-05-13 14:23:20
Dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds kadr w jednostce Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-05-13 14:23:02
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w udziale 337/1000, położonej w obrębie Osowo 21/13 gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-05-12 15:16:59
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 1/14 w działce nr 145/3 o pow.351 m2, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard przy ul.Jana Pawła II z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 77 Andrzej Sawicki 2010-05-12 15:08:56
Informacja o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/3 o pow.351 m2 w udziale 1/14 pod budowę garażu nr 77, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard przy ul.Jana Pawła II Andrzej Sawicki 2010-05-12 15:08:30
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 1/14 w działce nr 145/3 o pow.351 m2, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard przy ul.Jana Pawła II z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 78 Andrzej Sawicki 2010-05-12 15:05:46
Informacja o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/3 o pow. 351 m 2 w udziale 1/14 pod budowę garażu nr 78, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II Andrzej Sawicki 2010-05-12 15:05:03
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej linii kablowej nn 0,4 kV, węzłów kablowych oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 457, 456/14, 459, 455/2 i 456/1 w obrębie 5 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-05-12 15:01:09
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Sawicki 2010-05-12 14:56:17
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Sawicki 2010-05-12 14:55:49
Wolne stanowiska w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Tomasz Zadróżny 2010-05-12 10:55:56
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2010-05-11 09:34:56
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2010-05-11 09:26:33
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2010-05-10 15:27:10
Roboty w zakresie: Remont dachu polegający na wymianie dachówek, przemurowaniu kominów ponad dachem, wymianie blacharki. Wykonanie nowej elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych Andrzej Sawicki 2010-05-10 15:25:54
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2010-05-10 15:24:55
Roboty w zakresie: Remont dachu polegający na wymianie dachówek, przemurowaniu kominów ponad dachem, wymianie blacharki. Wykonanie nowej elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych Andrzej Sawicki 2010-05-10 12:24:09
Roboty w zakresie: Remont dachu polegający na wymianie dachówek, przemurowaniu kominów ponad dachem, wymianie blacharki. Wykonanie nowej elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych Andrzej Sawicki 2010-05-10 11:55:51
Roboty w zakresie: Remont dachu polegający na wymianie dachówek, przemurowaniu kominów ponad dachem, wymianie blacharki. Wykonanie nowej elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych Andrzej Sawicki 2010-05-10 11:55:40
Roboty w zakresie: Remont dachu polegający na wymianie dachówek, przemurowaniu kominów ponad dachem, wymianie blacharki. Wykonanie nowej elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych Andrzej Sawicki 2010-05-10 11:55:01
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2010-05-10 11:37:01
Wykaz - działka nr 445/4 - ul.Boh.Warszawy 1g Andrzej Sawicki 2010-05-07 10:32:10
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE na terenie działki nr 81 w obrębie 2 miasta Nowogard w celu uzbrojenia działki nr 867/40 Andrzej Sawicki 2010-05-07 10:31:10
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (pnom-Pn=350 kPa) PE80 SDR11 dz= 63mm L=120m, zlokalizowanej w ulicy Cmentarnej w Nowogardzie, na terenie działki nr 150 w obrębie 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-05-07 10:29:18
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie zmiany decyzji nr 56/CP/6/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.01.2010 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej o długości 130 m i linii kablowej o długości 50 m wraz z dwoma złączami kablowo- pomiarowymi w działkach o numerach 114 i 163 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w działkach o numerach 118 i 134 w obrębie 5 miasta Nowogard w zakresie przebiegu trasy sieci oraz rodzaju budowanej linii Andrzej Sawicki 2010-05-07 10:28:19
Informacja o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/2 o pow. 741 m 2 w udziale 1/36 pod budowę garażu nr 58, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:58:55
przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 1/36 w działce nr 145/2 o pow.741 m2, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard przy ul.Jana Pawła II - pod budowę garażu nr 57 Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:57:12
Informacja o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/2 o pow. 741 m 2 w udziale 1/36 pod budowę garażu nr 57, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:56:56
przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 1/36 w działce nr 145/2 o pow.741 m2, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard przy ul.Jana Pawła II, pod budowę garażu nr 56. Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:56:00
Informacja o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/2 o pow. 741 m 2 w udziale 1/36 pod budowę garażu nr 56, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:55:44
Informacja o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/2 o pow. 741 m 2 w udziale 1/36 pod budowę garażu nr 55, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II Andrzej Sawicki 2010-05-05 11:54:46