herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Boh.W-wy 102 Rita Mazurczak 2004-02-13 13:32:03
Paw_handl Boh.W-wy Rita Mazurczak 2004-02-13 13:31:23
Luty 2004 Rita Mazurczak 2004-02-13 13:30:13
Górna   2004-02-13 13:12:08
Marzec 2004   2004-02-13 13:11:05
Ogólny Projekt Budżetu na 2004 rok - dokument usunięty   2004-01-22 12:36:23
Styczeń 2004   2004-01-21 15:43:55
Uchwała XII/133/03 - dokument usunięty   2004-01-12 13:43:22
Uchwała XII/132/03 - dokument usunięty   2004-01-12 13:42:50
Uchwała XII/131/03 - dokument usunięty   2004-01-12 13:42:28
Uchwała XXXVII/301/01 - dokument usunięty   2004-01-12 13:42:06
Opłata skarbowa (zasady i wysokość opłat)   2004-01-12 09:55:54
Deklaracja na podatek rolny DR-1   2004-01-12 09:30:32
Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1   2004-01-12 09:29:57
Deklaracja na podatek leśny DL-1   2004-01-12 09:28:52
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1   2004-01-12 09:28:15
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1   2004-01-12 09:27:41
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1   2004-01-12 09:26:56
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości -BPO 1   2004-01-08 14:01:32
Wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej -BPO 24   2004-01-08 14:00:53
Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych -BPO 23   2004-01-08 14:00:21
Wniosek o uchylenie kary porządkowej -BPO 22   2004-01-08 13:59:43
Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej -BPO 21   2004-01-08 13:59:19
Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego -BPO 20   2004-01-08 13:58:53
Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji -BPO 19   2004-01-08 13:51:21
Żądanie sprostowania decyzji -BPO 18   2004-01-08 13:50:47
Żądanie uzupełnienia decyzji -BPO 17   2004-01-08 13:50:24
Wniosek o umorzenie wszczętego postępowania podatkowego -BPO 16   2004-01-08 13:50:02
Wniosek o podjęcie postępowania podatkowego -BPO 15   2004-01-08 13:49:32
Wniosek o zawieszenie postępowania podatkowego -BPO 14   2004-01-08 13:48:59
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego i leśnego -BPO 13   2004-01-08 13:48:27
Wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego -BPO 12   2004-01-08 13:47:50
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości osób fizycznych -BPO 11   2004-01-08 13:21:48
Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku -BPO 10   2004-01-08 13:18:26
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych -BPO 9   2004-01-08 13:17:50
Wniosek o odroczenie terminu płatności -BPO   2004-01-08 13:17:05
Wniosek o odroczenie terminu płatności -BPO - dokument usunięty   2004-01-08 13:16:55
Odwołanie od decyzji -BPO 7   2004-01-08 13:12:33
Podanie o przywrócenie terminu -BPO 6   2004-01-08 13:12:09
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych-BPO 5   2004-01-08 13:11:44