Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg na budowę ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-06-18 12:00:23
Przetarg na budowę ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-06-18 12:00:15
Przetarg na budowę ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-06-18 12:00:07
Przetarg na budowę ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-06-18 11:47:56
Roboty w zakresie: Remont dachu polegający na wymianie dachówek, przemurowaniu kominów ponad dachem, wymianie blacharki. Wykonanie nowej elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych Andrzej Sawicki 2010-06-17 15:25:16
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2010-06-17 15:23:53
296/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej. Tomasz Zadróżny 2010-06-17 12:01:13
295/2010 z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika i innych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. Tomasz Zadróżny 2010-06-17 11:47:49
294/2010 z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych, odbierania oświadczeń od dłużników oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. Tomasz Zadróżny 2010-06-17 11:47:02
293/2010 z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania i powołania członka obwodowej komisji wyborczej Tomasz Zadróżny 2010-06-17 11:45:50
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej, ulicy Światowida w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-06-16 15:06:49
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent w wydziale finansowo-Budżetowym w Biurze Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-06-16 12:32:48
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki rolnej nr 112/3 o pow. 0,0644 ha niezabudowanej, położonej w obrębie Wojcieszyn gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-06-14 15:37:56
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie Joanna Miklas 2010-06-11 09:13:27
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie Joanna Miklas 2010-06-11 09:12:46
Informacja o wynikach naboru na stanowisko samodzielny referent ds kadr w ZEAS Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-06-11 08:45:57
293/2010 z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania i powołania członka obwodowej komisji wyborczej Tomasz Zadróżny 2010-06-11 08:43:31
292/2010 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2010-06-11 08:41:56
291/2010 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2010-06-11 08:41:49
290/2010 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Lidera Gminnego i Gminnego Tomasz Zadróżny 2010-06-11 08:41:42
289/2010 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej Tomasz Zadróżny 2010-06-11 08:41:35
289/2010 - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2010-06-11 08:41:25
289/2010 - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2010-06-11 08:41:22
Moernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I (II postępowanie) Rita Mazurczak 2010-06-10 13:42:23
Moernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I (II postępowanie) Rita Mazurczak 2010-06-10 13:41:46
279/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Andrzej Sawicki 2010-06-09 20:27:46
Przebudowa drogi powiatowej ulicy Dąbrowszczaków w m. Nowogard odcinek A-B-C etap I Andrzej Sawicki 2010-06-09 20:19:42
Przebudowa drogi powiatowej ulicy Dąbrowszczaków w m. Nowogard odcinek A-B-C etap I Andrzej Sawicki 2010-06-09 20:17:12
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia de180/40PE wraz z czteroma przyłączami gazowymi średniego ciśnienia de25PE oraz punktami redukcyjnymi o przepustowości Q= 40m3/h na działkach o nr 459, 456/14, 241/6 w obrębie 5 miasta Nowogard celem uzbrojenia budynku mieszkalno - usługowego na dział. nr 456/14 przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-06-09 20:15:24
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de 100PE wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 wraz z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek o nr geodezyjnych 413/1, 412, 415, w obrębie 2 miasta Nowogard celem uzbrojenia działek nr 413/12, 413/13, 413/3, 413/4 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-06-09 20:14:47
Wykonanie posadzki granitowej w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie oraz posadzki z terakoty w dwóch pomieszczeniach do niej przynależnych Andrzej Sawicki 2010-06-09 11:53:18
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2010-06-08 13:13:53
Moernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I (II postępowanie) Rita Mazurczak 2010-06-08 12:38:39
Moernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I (II postępowanie) Rita Mazurczak 2010-06-08 12:38:26
Dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds kadr w jednostce Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-06-07 09:17:35
Dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds kadr w jednostce Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-06-07 09:15:51
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie Joanna Miklas 2010-06-02 12:05:42
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie Joanna Miklas 2010-06-02 12:04:38
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 31 o pow.800 m2 niezabudowanej , położonej w obrębie Bochlin gm.Nowogard Andrzej Sawicki 2010-06-02 09:45:48
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki rolnej nr 31 o pow.800 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie Bochlin gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-06-02 09:45:26