Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr nr 361 i 362/7, położonych w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul. Wiejskiej 22a, Świerkowej Tomasz Zadróżny 2010-07-13 15:24:17
Przetarg ograniczony na dzierżawę na lat 5 cz.dz. Nr 545/20 o pow. 18.50 m2 z obrębu Nr 2 m. Nowogard przy ul. Tadeusza Kościuszki z przeznaczeniem budynek gospodarczy. Tomasz Zadróżny 2010-07-13 15:22:55
Przetarg ograniczony na dzierżawę na lat 5 cz.dz. Nr 186/26 o pow. 115 m2 z obrębu Nr 3 m. Nowogard przy ul. Zamkowej z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze Tomasz Zadróżny 2010-07-13 15:21:17
Przetarg cz.dz.nr 205/26 o pow. 2100 m2 położonej w Nowogardzie przy ul. Dąbrowszczaków z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy Tomasz Zadróżny 2010-07-13 15:18:13
Dotyczy naboru na stanowisko referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym w Biurze Podatków i Opłat Andrzej Sawicki 2010-07-08 10:50:21
Przetarg na budowę ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-07-07 15:19:57
Przetarg nieograniczony - ul.Jana Pawła II - udział w działce nr 145/2 - pod budowe garażu nr 62 Tomasz Zadróżny 2010-07-07 14:07:45
Przetarg nieograniczony - ul.Jana Pawła II - udział w działce nr 145/2 - pod budowe garażu nr 61 Tomasz Zadróżny 2010-07-07 14:06:36
Przetarg nieograniczony - ul.Jana Pawła II - udział w działce nr 145/2 - pod budowę garażu nr 59 Tomasz Zadróżny 2010-07-07 14:06:14
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ DZIECI Z GMINY NOWOGARD DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GOLENIOWIE I KOMAROWIE Tomasz Zadróżny 2010-07-07 13:56:34
Wykaz - A.Mickiewicza 16a - działka nr 45, zabudowana budynkami mieszkalnym i gospodarczym Andrzej Sawicki 2010-07-02 15:26:26
Dane teleadresowe - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-07-02 09:16:24
Sołtysi Gminy Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-07-02 09:15:34
Kandydaci zakwalifikowani do naboru na stanowisko referenta w wydziale Finansowo-Budzetowym w BPiO Tomasz Zadróżny 2010-07-01 15:31:31
wykaz - działka nr 103/8, 104, 105 - ul. T.Kościuszki Tomasz Zadróżny 2010-07-01 10:59:18
wykaz - działka nr 445/1 ul.Boh.Warszawy 1d Tomasz Zadróżny 2010-07-01 10:58:30
Sprzedaż - działka nr 100/21, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-06-30 15:11:14
wykaz - działka nr 103/8, 104, 105 - ul. T.Kościuszki Tomasz Zadróżny 2010-06-30 15:08:01
wykaz - działka nr 445/3 ul.Boh.Warszawy 1f Tomasz Zadróżny 2010-06-30 15:07:46
Przetarg na budowę ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-06-30 15:07:26
Sprzedaż - działka nr 100/21, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-06-30 15:06:22
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej, ulicy Światowida w m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-06-30 11:52:15
Moernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I (II postępowanie) Rita Mazurczak 2010-06-29 14:24:33
Moernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I (II postępowanie) Rita Mazurczak 2010-06-29 14:24:19
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie zmiany decyzji nr 57/CP/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.01.r.. dot. budowy linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych w m. Warnkowo gm. Nowogard, w działkach nr 66/2 i 69/24 w obrębie Warnkowo w zakresie zmiany przebiegu trasy linii kablowej doziemnej oraz złączy kablowo - pomiarowych Andrzej Sawicki 2010-06-29 10:48:05
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie zmiany decyzji nr 13/CP/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.05.r. dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia de 180/40 PE wraz z czteroma przyłączami gazowymi średniego ciśnienia de25PE oraz punktami redukcyjnymi o przepustowości Q=40 m3/h na działkach o nr 459, 456/14, 241/6 w obrębie 5 miasta Nowogard celem uzbrojenia budynku mieszkalno- usługowego na dział. nr 456/14 przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie w zakresie zmiany przebiegu trasy sieci gazowej średniego ciśnienia, przyłączy oraz punktów redukcyjnych Andrzej Sawicki 2010-06-29 10:23:27
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:45:40
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:45:34
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:44:56
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:44:04
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:43:07
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:42:53
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:42:26
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:42:18
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:42:06
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:41:45
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:40:47
wykaz placówek handlowych prowadzących zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z godposadrstw domowych Tomasz Zadróżny 2010-06-28 10:57:07
Przetarg nieograniczony na dzierżawę lokali użytkowych /biura/ zlokalizowanych na terenie ZBK Nowogard przy ul .700-Lecia 14 Andrzej Sawicki 2010-06-25 11:14:30
Przebudowa drogi powiatowej ulicy Dąbrowszczaków w m. Nowogard odcinek A-B-C etap I Andrzej Sawicki 2010-06-25 10:45:15