Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki i dysproporcje z zakresu matematyki i przyrody dla uczniów kl. IV - VI w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 2: Przyroda i matematyka - skuteczne uczenie) Rita Mazurczak 2010-07-26 11:25:02
Przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki i dysproporcje z zakresu matematyki i przyrody dla uczniów kl. IV - VI w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 2: Przyroda i matematyka - skuteczne uczenie) Rita Mazurczak 2010-07-26 11:15:53
Przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki i dysproporcje z zakresu matematyki i przyrody dla uczniów kl. IV - VI w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 2: Przyroda i matematyka - skuteczne uczenie) Rita Mazurczak 2010-07-26 11:15:23
Przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki i dysproporcje z zakresu matematyki i przyrody dla uczniów kl. IV - VI w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 2: Przyroda i matematyka - skuteczne uczenie) Rita Mazurczak 2010-07-26 11:15:13
Przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki i dysproporcje z zakresu matematyki i przyrody dla uczniów kl. IV - VI w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 2: Przyroda i matematyka - skuteczne uczenie) Rita Mazurczak 2010-07-26 11:14:49
Remont pomieszczenia Forum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie - (II postępowanie) Rita Mazurczak 2010-07-26 10:22:16
Remont pomieszczenia Forum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie - (II postępowanie) Rita Mazurczak 2010-07-26 10:21:22
Remont pomieszczenia Forum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie - (II postępowanie) Rita Mazurczak 2010-07-26 10:20:13
Remont pomieszczenia Forum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie - (II postępowanie) Rita Mazurczak 2010-07-26 10:19:40
Remont pomieszczenia Forum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie - (II postępowanie) Rita Mazurczak 2010-07-26 10:16:20
Remont pomieszczenia Forum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie - (II postępowanie) Rita Mazurczak 2010-07-26 10:14:26
- dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-07-23 15:12:42
- dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-07-23 15:12:37
- dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-07-23 15:12:20
- dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-07-23 15:11:57
- dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-07-23 15:11:04
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ DZIECI Z GMINY NOWOGARD DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GOLENIOWIE I KOMAROWIE Tomasz Zadróżny 2010-07-23 11:46:13
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia de 125 PE, na działce nr 118 w obrębie 5 miasta Nowogard celem przyłączenia budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kochanowskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-07-22 11:13:30
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia de 180 PE, na terenie działek nr 33/17, 33/3, 197, 198, 199, 209, 32 w obrębie 5 miasta Nowogard, celem zasilenia instalacji gazowych dla potrzeb zakładu produkcyjnego REM S.A. przy ul. 3- go Maja Andrzej Sawicki 2010-07-22 11:12:07
Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji odnośnie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia iluminacyjnego Ratusza Miejskiego w Nowogardzie z usytuowaniem słupa pod naświetlacz, opraw montowanych w ziemi oraz naświetlaczy na istniejących słupach oświetleniowych na terenie działki nr 145 oraz 246 w obrębie 3 miasta Andrzej Sawicki 2010-07-22 11:11:11
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie windy platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacji wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3-go Maja w Nowogardzie na terenie działki nr 100 w obrębie 3 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-07-22 11:09:55
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji złoża kopalin pospolitych "Długołęka I" Tomasz Zadróżny 2010-07-21 14:31:05
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji złoża kopalin pospolitych "Długołęka I" Tomasz Zadróżny 2010-07-21 14:30:56
Przetarg ograniczony na dzierżawę na lat 10 nieruchomości rolnej położonej w obrębie Orzechowo gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-07-21 09:06:57
Wykaz - działka nr 790 obręb nr 2 m.Nowogard ul.Woj.Polskiego 15a Tomasz Zadróżny 2010-07-21 08:49:24
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 92/12, położonej w obrębie nr 1 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-07-21 08:49:14
Wykaz - działka nr 790 obręb nr 2 m.Nowogard ul.Woj.Polskiego 15a Tomasz Zadróżny 2010-07-21 08:48:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Nowogard ul. Leśna - grunty pod budowę garażów Tomasz Zadróżny 2010-07-21 08:42:03
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Wioletta Kamińska 2010-07-19 14:51:33
Remont pomieszczenia Forum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie Joanna Miklas 2010-07-19 08:00:45
Remont pomieszczenia Forum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie Joanna Miklas 2010-07-19 08:00:10
Przetarg na budowę ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-07-16 14:56:36
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w udziale 337/1000, położonej w obrębie Osowo 21/13 gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-07-16 11:22:47
Wykaz - działki nr nr 45/1 i 45/2 o łącznej pow. 1793 m2, położone w obrębie Andrzej Sawicki 2010-07-16 11:14:41
Wykaz - działka nr 102/3 - ul. Boh.Warszawy 56a Andrzej Sawicki 2010-07-16 11:13:35
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV oraz oświetlenia zewnętrznej elewacji kościoła w miejscowości Karsk na działkach nr 148, 149 i 150 w obrębie Karsk Andrzej Sawicki 2010-07-16 11:12:31
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej n/c PE 100 SDR 17,6 de 125 i 90 i ciśnieniu nominalnym pn= 2,0 kPa na terenie dz. nr 2, 16 i 37 w obrębie 1 miasta Nowogard celem przyłączenia działki nr 103/3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-07-16 11:10:56
Sprzedaż - działka nr 100/21, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard Andrzej Sawicki 2010-07-14 10:35:40
Odwołanie przetargu na sprzedaż działki nr 100/21, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-07-14 10:35:12
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi na terenie działek nr 160, 161, 162, 163, 164, 169, 170/1 oraz 732/1 w obrębie 2 miasta Nowogard w celu przyłączenia działek budowlanych przy ulicy T. Roosevelta i Armii Krajowej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-07-14 09:51:47