Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o planowanym zamówieniu Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:46:42
Dotyczy usunięcia drzew z drogi Długołęka - Nowe Wyszomierki Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:46:35
Dotyczy wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrzyca Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:46:28
Budowa zasilania energetycznego i oświetlenia zewnętrznego placu zabaw w Krasnołęce, działka nr 43/6 obręb Krasnołęka gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:46:19
Przebudowy drogi gminnej, polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w Błotnym Młynie działki nr 168 i nr 198 obręb BŁotno gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:46:11
Przebudowy drogi gminnej, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Karsku, działki nr 87, 114,116 obręb Karsk gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:46:02
Przebudowa drogi gminnej, działka nr 105/2 obręb nr 2, polegająca na budowie oświetlenia ulicznego ul. Gen. Józefa Wybickiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:45:54
Budowa placu zabaw w Trzechlu gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:45:38
Wykonanie placu zabaw w miejscowosci Strzelewo gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:45:26
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Żabowo gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:45:05
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Boguszyce gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:44:57
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie wykonywania robót - Budowa ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:44:49
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie wykonywania robót - Budowa dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:44:43
Wykonanie posadzki granitowej w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie oraz posadzki z terakoty w dwóch pomieszczeniach do niej przynależnych Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:44:35
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy odcinka ulicy Jana Pawła II w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:44:26
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przyłączami do działek przy ul. Dąbrowszczaków w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:44:00
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków w Maszkowie, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:43:52
Wykonanie opracowania "Strategia rozwoju edukacji Gminy Nowogard na lata 2009-2015" Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:43:40
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia polegajacego na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania polegającego na likwidacji mogilnika w Piaskach, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:43:32
Remont nawierzchni boiska przy ul. Gen. Bema w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:43:25
Dotyczy: wykonania projektu z fazą koncepcji ściany urnowej (kolumbarium) na terenie Cmentarza Komunalnego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:43:17
Wykonani przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków przy ul. Boh. Warszawy 78 – 78a, działka nr 87, 102/1 i 102/6 Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:43:08
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej w ul. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:42:59
Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:42:49
Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:42:40
Budowa chodnika w miejscowości Żabowo na terenie działki 212/1. Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:42:30
Opracowanie koncepcji architektonicznej terenu przy ul. Kowalskiej_II Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:42:20
Przebudowa chodnika przy pl. Wolności wokól pomnika w Nowogardzie-II Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:42:08
Przebudowa chodnika przy pl. Wolności wokól pomnika w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:42:00
Opracowanie koncepcji architektonicznej terenu przy ul. Kowalskiej Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:41:40
Zamówienia publiczne spoza ustawy Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:40:30
Zamówienia publiczne spoza ustawy - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2010-11-23 13:40:20
Dotyczy usunięcia dzikiego wysypiska śmieci wraz z usunięciem drzew i krzewów w wieku do 10 lat z drogi gminnej w miejscowości Strzelewo Tomasz Zadróżny 2010-11-23 11:26:25
Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-11-23 09:40:28
Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-11-23 09:39:55
Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-11-23 09:39:17
Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-11-23 09:38:42
Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-11-23 09:37:58
Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-11-23 09:35:12
Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-11-23 09:34:25