herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Irena Juszczuk - 2002r   2003-07-18 14:55:26
Jadwiga Jarkiewicz - 2002r   2003-07-18 14:54:18
Wiesław Buczyński - 2002r   2003-07-18 14:52:58
Krystyna Borczyk - 2002r   2003-07-18 14:51:59
Antoni Bielida - 2002r   2003-07-18 14:50:27
Leszek Becela - 2002 r.   2003-07-18 14:48:44
Urząd - dokument usunięty   2003-07-18 14:05:13
Leszek Badowski   2003-07-18 13:43:16
Oświadczenia za 2002 r.   2003-07-18 13:25:05
Biuro Rady ( BR ) - dokument usunięty Rita Mazurczak 2003-07-17 12:18:39
Statutu Gminy Nowogard - dokument usunięty Rita Mazurczak 2003-07-14 15:44:21
Referat Obrony Cywilnej ( ROC ) - dokument usunięty Rita Mazurczak 2003-07-14 15:34:47
Wydział Inwestycji i Remontów ( IiR) - dokument usunięty Rita Mazurczak 2003-07-14 15:33:57
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony ( GKMiOŚ) - dokument usunięty Rita Mazurczak 2003-07-14 15:32:39
Wydział Finansowo Budżetowy ( FB ) - dokument usunięty Rita Mazurczak 2003-07-14 15:24:06
Biuro Obsługi Interesanta ( BOI ) - dokument usunięty Rita Mazurczak 2003-07-14 15:22:49
Wydział Kancelarii (K) - dokument usunięty Rita Mazurczak 2003-07-14 15:11:19
Urząd Stanu Cywilnego ( USC ) - dokument usunięty Rita Mazurczak 2003-07-10 16:53:57
Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego (ABPP) - dokument usunięty Rita Mazurczak 2003-07-10 16:50:22
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały /czasowy/. Rita Mazurczak 2003-07-10 14:23:16
WNIOSEK o udostępnienie danych ze zbioru meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. Rita Mazurczak 2003-07-10 14:22:37
Wniosek o wymeldowanie z mieszkania. Rita Mazurczak 2003-07-10 14:21:53
Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego. Rita Mazurczak 2003-07-10 14:21:20
Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego. Rita Mazurczak 2003-07-10 13:34:39
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) - dokument usunięty Rita Mazurczak 2003-07-10 13:28:03
Wniosek o przeprowadzenie zbiórki publicznej. Rita Mazurczak 2003-07-10 13:27:24
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) - dokument usunięty Rita Mazurczak 2003-07-10 13:25:10
Sołtysi Gminy Nowogard - dokument usunięty Rita Mazurczak 2003-07-10 11:48:02
Zadania Wydziału PiRG   2003-07-09 17:19:38
Regulamin Organizacyjny - dokument usunięty   2003-07-09 17:17:07
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie - dokument usunięty   2003-07-09 17:16:07
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego - dokument usunięty   2003-07-09 17:13:06
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego - dokument usunięty   2003-07-09 17:12:19
Formularz 5   2003-07-09 17:11:03
Formularz 4   2003-07-09 17:10:53
Formularz 3   2003-07-09 17:10:36
Formularz 2 - dokument usunięty   2003-07-09 17:10:22
Formularz 1 - dokument usunięty   2003-07-09 17:09:56
Wydział Spraw Obywatelskich - dokument usunięty   2003-07-09 17:09:32
Zadania Wydziału Spraw Obywatelskich   2003-07-09 17:09:09