Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
268/2010 z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z Gminy Nowogard na 2010 rok" Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:09:41
267/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:09:33
266/2010 z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie przedszkoli niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard na rok 2010 Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:09:16
272/2010 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych, funkcjonujących na terenie Gminy Nowogard, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:08:38
273/2010 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wydawania materiałów i wydawnictw promocyjnych podmiotom zewnętrznym przez Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:08:36
271/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie powołania komitetu organizacyjnego XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:08:32
Przetarg ograniczony na dzierżawę na lat 5 cz.dz. Nr 158/1 o pow. 2356 m2 z obrębu Nr 3 m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-03-30 15:00:22
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-03-30 13:33:03
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-03-30 13:32:46
273/2010 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wydawania materiałów i wydawnictw promocyjnych podmiotom zewnętrznym przez Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-03-26 12:39:32
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Joanna Miklas 2010-03-26 11:33:18
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Joanna Miklas 2010-03-26 11:32:35
Uchwała Nr XXXIX/327/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez gminne szkoły podstawowe do projektu pn. "GMINNE PODSTAWÓWKI DO WOJEWÓDZKIEJ CZOŁÓWKI" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:39:35
Uchwała Nr XXXIX/315/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2010 rok Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:39:15
Uchwała Nr XXXIX/314/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie posadzki wewnątrz oraz naprawę ogrodzenia w kościele filialnym p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Lestkowie Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:38:38
Uchwała Nr XXXIX/328/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skarg na działania Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:34:59
Uchwała Nr XXXIX/327/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez gminne szkoły podstawowe do projektu pn. "GMINNE PODSTAWÓWKI DO WOJEWÓDZKIEJ CZOŁÓWKI" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:30:06
Uchwała Nr XXXIX/326/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Nowogard do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:28:22
Uchwała Nr XXXIX/326/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Nowogard do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:28:05
Uchwała Nr XXXIX/325/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowogard na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogard oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:27:18
Uchwała Nr XXXIX/324/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:26:32
Uchwała Nr XXXIX/322/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogard obręb 1, działka nr 31, 35/1, 41/1 Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:25:49
Uchwała Nr XXXIX/323/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:25:36
Uchwała Nr XXXIX/322/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogard obręb 1, działka nr 31, 35/1, 41/1 Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:24:56
Uchwała Nr XXXIX/321/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:22:03
Uchwała Nr XXXIX/321/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:21:49
Uchwała Nr XXXIX/320/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:21:06
Uchwała Nr XXXIX/319/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2011 Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:20:28
Uchwała Nr XXXIX/318/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:19:38
Uchwała Nr XXXIX/316/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:18:17
Uchwała Nr XXXIX/317/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:15:01
Uchwała Nr XXXIX/316/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:12:49
Uchwała Nr XXXIX/316/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:12:32
Uchwała Nr XXXIX/315/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2010 rok Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:11:17
Uchwała Nr XXXIX/315/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2010 rok Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:10:55
Uchwała Nr XXXIX/314/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie posadzki wewnątrz oraz naprawę ogrodzenia w kościele filialnym p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Lestkowie Andrzej Sawicki 2010-03-26 10:10:44
Wykaz - działka nr 112/3 o pow. 644 m2, położona w obrębie Wojcieszyn gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-03-26 09:29:02
Wykaz - udział 337/1000 w działce nr nr 51 i 61 zabudowanej lokalem Obręb Osowo 21/13 gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-03-26 09:27:32
Budowa drogi gminnej w obrębie wsi Karsk gmina Nowogard - II etap Andrzej Sawicki 2010-03-25 13:34:29
Usługi weterynaryjne oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi z obszaru Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2010-03-25 11:24:45