Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-03-24 08:51:10
Przetarg nieograniczony na dzierżawę na lat 5 część działki Nr 132/4 położonej w obrębie Nr 3 m. Nowogard przy ul. Warszawskiej z przeznaczeniem pod pawilon handlowy nie trwale związany z gruntem o pow. 18 m2. Tomasz Zadróżny 2010-03-23 14:06:13
Przetarg nieograniczony na dzierżawę na lat 5 część działki Nr 132/4 położonej w obrębie Nr 3 m. Nowogard przy ul. Warszawskiej z przeznaczeniem pod pawilon handlowy nie trwale związany z gruntem o pow. 18 m2. Tomasz Zadróżny 2010-03-23 14:03:33
272/2010 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych, funkcjonujących na terenie Gminy Nowogard, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-03-23 09:11:06
Wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-03-22 15:26:21
Wolne stanowisko urzędnicze Młodszy referent w wydziale Kancelarii w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie (sekretariat) Andrzej Sawicki 2010-03-22 15:25:33
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Olchowo, kol. Olchowo wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków Rita Mazurczak 2010-03-22 13:28:11
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Olchowo, kol. Olchowo wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków Rita Mazurczak 2010-03-22 13:27:38
272/2010 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych, funkcjonujących na terenie Gminy Nowogard, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-03-22 13:19:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Andrzej Sawicki 2010-03-22 13:16:53
Wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-03-19 15:29:34
Wolne stanowisko urzędnicze Młodszy referent w wydziale Kancelarii w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie (sekretariat) Tomasz Zadróżny 2010-03-19 15:28:42
przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 1/36 w działce nr 145/2 o pow.741 m2, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard przy ul. Jana Pawła II - pod budowę garażu nr 58 Tomasz Zadróżny 2010-03-19 15:26:38
przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 1/36 w działce nr 145/2 o pow.741 m2, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard przy ul.Jana Pawła II - pod budowę garażu nr 57 Tomasz Zadróżny 2010-03-19 15:25:39
przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 1/36 w działce nr 145/2 o pow.741 m2, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard przy ul.Jana Pawła II, pod budowę garażu nr 56. Tomasz Zadróżny 2010-03-19 15:24:04
Przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 1/36 w działce nr 145/2 o pow.741 m2 położonej przy ul. Jana Pawła II - pod budowę garażu nr 55 Tomasz Zadróżny 2010-03-19 15:23:06
Przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 1/36 w działce nr 145/2 przy ul.Jana Pawła II - pod budowę garażu nr 54 Tomasz Zadróżny 2010-03-19 15:05:48
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Joanna Miklas 2010-03-19 14:12:59
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV Joanna Miklas 2010-03-19 14:12:23
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-03-19 10:22:10
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-03-19 10:21:15
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Tomasz Zadróżny 2010-03-18 10:36:52
Odwołanie przetargu na na dzierżawę lokalu użytkowego użytkowy składający się z pomieszczeń kuchennych, magazynów, biurowych i pomocniczych powierzchni łącznej 768,80 m2 zlokalizowany w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie, ul. Bohaterów Warszawy 78 Andrzej Sawicki 2010-03-17 08:23:28
Odwołanie przetargu na na dzierżawę lokalu użytkowego użytkowy składający się z pomieszczeń kuchennych, magazynów, biurowych i pomocniczych powierzchni łącznej 768,80 m2 zlokalizowany w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie, ul. Bohaterów Warszawy 78 Andrzej Sawicki 2010-03-17 08:23:04
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Rita Mazurczak 2010-03-16 15:36:02
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Rita Mazurczak 2010-03-16 15:33:36
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Rita Mazurczak 2010-03-16 15:29:39
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV zasilającej złącza kablowo- pomiarowe na terenie działek 328, 184/1 i 185 w obrębie 3 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-03-16 08:56:34
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-03-15 13:55:30
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-03-15 13:49:01
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej w dz. nr 251/25, 251/11, 251/33, 241, 251/21, 248/22, 246, 248/20, 248/18, 248/34, w obrębie 3 miasta Nowogard celem zasilenia istniejących garażów i budynków mieszkalnych wielorodzinnych Andrzej Sawicki 2010-03-15 13:46:09
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-03-11 13:17:25
Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II Rita Mazurczak 2010-03-11 13:15:47
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Olchowo, kol. Olchowo wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków Rita Mazurczak 2010-03-11 11:32:21
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Olchowo, kol. Olchowo wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków Rita Mazurczak 2010-03-11 11:31:56
Wykaz - Szczytniki 36 Andrzej Sawicki 2010-03-10 12:01:58
Wykaz-5 Marca 2 Andrzej Sawicki 2010-03-10 12:01:44
Wykaz - Warszawska - 11 Andrzej Sawicki 2010-03-10 12:01:26
Wykaz-5 Marca 2 Andrzej Sawicki 2010-03-10 12:01:07
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (pnom- Pn= 350 kPa) dz32PE, na terenie dz. nr 558, 559 w obrębie 5 miasta Nowogard oraz na dz. nr 87 w obrębie 6 miasta Nowogard celem uzbrojenia budynku mieszkalnego na dz. nr 559 przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-03-10 11:57:53