herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa odcinka ulicy J. Dąbrowskiego (od ul. R. Traugutta do ul. S. Sikorskiego) w Nowogardzie Rita Mazurczak 2006-08-08 11:14:51
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu chodnika dla pieszych w ulicy Adama Mickiewicza w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2006-08-04 14:15:53
wykaz - Karsk działka nr 383 zabudowana w udziale 1/2 Tomasz Zadróżny 2006-08-04 13:11:38
sprzedaż działki nr 84/36, 84/37 i 84/39 ul. 3-go Maja 46,47 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2006-08-02 14:14:45
wykaz - Nowogard działka nr 284/8 ul. 15go Lutego Tomasz Zadróżny 2006-08-02 13:58:48
sprzedaż działki nr 84/36, 84/37 i 84/39 ul. 3-go Maja 46,47 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2006-08-02 09:30:49
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra Tomasz Zadróżny 2006-08-02 09:25:38
nr 294/2006 warunki jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2006-08-02 09:23:08
sprzedaż działki nr 112/3 Wojcieszyn Tomasz Zadróżny 2006-07-29 18:59:22
wykaz - Grabin działka nr 74/5 Tomasz Zadróżny 2006-07-28 10:37:26
wykaz - Warnkowo działka nr 75 Tomasz Zadróżny 2006-07-28 10:34:40
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstaowej Nr 2 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2006-07-28 10:01:22
Kazuba Stanisław Tomasz Zadróżny 2006-07-14 11:09:28
Dane teleadresowe Rita Mazurczak 2006-07-12 13:44:16
Dane teleadresowe Rita Mazurczak 2006-07-12 13:39:42
Zakończono Konkurs na stanowisko referenta w ZSO Tomasz Zadróżny 2006-07-11 07:40:34
załącznik nr 2 do zarządzenia - umowa dzierżawy Tomasz Zadróżny 2006-07-10 14:45:40
załącznik nr 1 do zarządzenia - oświadczenie Tomasz Zadróżny 2006-07-10 14:43:27
zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargu na dzierżawę elektrowni wiatrowej. Tomasz Zadróżny 2006-07-10 14:41:51
ogłoszenie o przetargu Tomasz Zadróżny 2006-07-10 14:40:38
Dzierżawa elektrowni wiatrowej Tomasz Zadróżny 2006-07-10 14:33:26
wykonanie remontu chodnika dla pieszych w ulicy Adama Mickiewicza w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2006-07-07 10:41:55
dotyczny zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy jednostki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2006-07-07 09:33:22
dotyczny zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy jednostki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2006-07-07 09:33:14
Specyfikacje Techniczne Tomasz Zadróżny 2006-07-07 08:59:01
Projekt Budowlany Wykonawczy Tomasz Zadróżny 2006-07-07 08:57:14
Specyfikacja istotnych warunków zamowienia Tomasz Zadróżny 2006-07-07 08:53:03
ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Zadróżny 2006-07-07 08:51:55
Uchwała nr XXXIV/326/2006 - regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Nowogard - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2006-07-07 08:30:57
sprzedaż działek nr 391 i 385/1 w obrębie nr 2 m. Nowogard ul. Roosvelta 43 Tomasz Zadróżny 2006-07-07 08:27:04
sprzedaż działki nr 388 obręb nr 2 m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2006-07-07 08:24:38
sprzedaż działek nr 84/21, 84/22, 89/1 i 306/1 obręb nr 3 m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2006-07-07 08:21:23
wykaz działki nr 112/3 Wojcieszyn Tomasz Zadróżny 2006-07-07 08:17:06
wykaz działki nr 269/2 Strzelewo Tomasz Zadróżny 2006-07-07 08:13:50
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne w konkursie na stanowisko referenta w ZSO. Tomasz Zadróżny 2006-07-03 11:30:42
Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy (RLiF) - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2006-06-27 15:25:37
Dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy w jednostce Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2006-06-27 15:22:06
otwarty konkurs na stanowisko referenta w Zespole Szkół Ogólnokształcących Tomasz Zadróżny 2006-06-20 15:14:29
Sprzedaż w drodze rokowań działki nr 545/9 ul. T.Kościuszki Tomasz Zadróżny 2006-06-20 08:15:56
nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów w UM Nowogard Tomasz Zadróżny 2006-06-16 08:09:52