herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XIV/97/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Tomasz Zadróżny 2008-01-29 14:44:34
Uchwała Nr XIV/96/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Tomasz Zadróżny 2008-01-29 14:44:10
Uchwała Nr XIV/95/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2008 rok Tomasz Zadróżny 2008-01-29 14:43:45
Uchwała Nr XIV/94/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Tomasz Zadróżny 2008-01-29 14:43:19
Uchwała Nr XIV/93/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 Tomasz Zadróżny 2008-01-29 14:41:14
Uchwała Nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok” Tomasz Zadróżny 2008-01-29 14:39:57
Uchwała Nr XIV/91/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok” Tomasz Zadróżny 2008-01-29 14:32:33
Uchwała Nr XIV/90/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Tomasz Zadróżny 2008-01-29 14:27:16
Uchwała Nr XIV/89/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 Tomasz Zadróżny 2008-01-29 14:25:46
Uchwała Nr XIV/88/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2007 Tomasz Zadróżny 2008-01-29 13:24:07
Uchwała Nr XIV/87/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2007 Tomasz Zadróżny 2008-01-29 13:20:15
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-01-24 13:29:19
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-01-24 13:26:39
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-01-24 13:25:15
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-01-24 13:24:10
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-01-24 13:21:30
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-01-24 13:19:41
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-01-24 13:18:26
wykaz - Nowogard, działka nr 284/1, 15 lutego Tomasz Zadróżny 2008-01-23 15:23:10
wykaz - Nowogard, działka nr 284/1, 15 lutego Tomasz Zadróżny 2008-01-23 15:22:05
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 1+094,54 Rita Mazurczak 2008-01-22 11:33:32
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 1+094,54 Rita Mazurczak 2008-01-22 11:30:36
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 1+094,54 Rita Mazurczak 2008-01-22 11:29:45
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 1+094,54 Rita Mazurczak 2008-01-22 11:29:05
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 1+094,54 Rita Mazurczak 2008-01-22 11:28:40
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 1+094,54 Rita Mazurczak 2008-01-22 11:28:02
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 1+094,54 Rita Mazurczak 2008-01-22 11:27:23
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 1+094,54 Rita Mazurczak 2008-01-22 11:26:45
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Słajsino w Gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2008-01-18 09:53:14
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Słajsino w Gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2008-01-18 09:52:23
Sprzedaż - Nowogard, ul. Wiejska 22a, Świerkowa Tomasz Zadróżny 2008-01-17 11:53:30
wykaz - Nowogard, działka nr 543/10 ul.M.Rataja Tomasz Zadróżny 2008-01-17 11:52:31
wykaz - Nowogard, działka nr 543/7 ul. M. Rataja Tomasz Zadróżny 2008-01-17 11:52:09
wykaz - Nowogard, działka nr 543/7 ul. M. Rataja Tomasz Zadróżny 2008-01-17 11:51:44
wykaz - Nowogard, działka nr 543/7 ul. M. Rataja Tomasz Zadróżny 2008-01-17 11:51:12
wykaz - Nowogard, działka nr 543/10 ul.M.Rataja Tomasz Zadróżny 2008-01-17 11:50:06
nabór na wolne stanowisko urzędnicze  młodszego referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Tomasz Zadróżny 2008-01-09 14:41:15
nabór na wolne stanowisko urzędnicze  młodszego referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Tomasz Zadróżny 2008-01-09 14:39:57
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw technicznych w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2008-01-09 14:37:35
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw technicznych w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2008-01-09 14:35:38