Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXVIII/178/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 6 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:00:16
Uchwała nr XXVIII/177/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy Nowogard w Celowym Związku Gmin R-XXI Tomasz Zadróżny 2020-07-08 12:56:32
Uchwała nr XXVIII/176/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961 ze zm.). Tomasz Zadróżny 2020-07-08 08:36:19
Uchwała nr XXVIII/175/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/95/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 r. Tomasz Zadróżny 2020-07-08 08:36:05
Uchwała nr XXVIII/174/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej ?Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020 - 2022? Tomasz Zadróżny 2020-07-08 08:35:55
Uchwała nr XXVIII/173/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie na lata 2020-2021 Tomasz Zadróżny 2020-07-08 08:35:36
Uchwała nr XXVIII/172/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pokrycia straty finansowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-07-08 08:35:10
Uchwała nr XXVIII/171/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2019 Tomasz Zadróżny 2020-07-08 08:34:49
SSiO.211.29.2020.EB Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Podinspektora w Biurze Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego Tomasz Zadróżny 2020-07-07 13:12:42
SSiO.211.29.2020.EB Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Podinspektora w Biurze Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego Tomasz Zadróżny 2020-07-07 13:12:32
SSiO.211.35.2020.EB Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Rzecznika Prasowego Tomasz Zadróżny 2020-07-07 13:07:21
SSiO.211.33.2020.EB Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2020-07-07 13:02:43
SSiO.211.34.2020.EB Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Asystentka/Sekretarka Burmistrza Tomasz Zadróżny 2020-07-07 12:48:57
SSiO.211.31.2020.EB Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2020-07-07 12:44:16
wolne stanowiska pracy - Szkoła Podstawowa w Żabowie Tomasz Zadróżny 2020-07-07 12:42:41
SSiO.211.32.2020.EB Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2020-07-07 12:29:10
IiR.7015.4.2020.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej likwidacji kolizji istniejącej infrastruktury SN-15kV Pamela Springer 2020-07-07 10:12:38
IiR.7015.4.2020.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej likwidacji kolizji istniejącej infrastruktury SN-15kV Pamela Springer 2020-07-07 10:12:22
IiR.7015.9.2020 Budowa placu zabaw w miejscowości Świerczewo, Grabin i miejscowości Bieńczyce Pamela Springer 2020-07-07 09:11:46
OPS 331/6/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na ternie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-07-06 22:00:10
wolne stanowiska pracy - Szkoła Podstawowa w Orzechowie Tomasz Zadróżny 2020-07-06 21:12:00
Instruktor letniego Boiska Orlik 2012 Tomasz Zadróżny 2020-07-03 13:41:14
Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 25, w obrębie ewidencyjnym Krasnołęka, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-07-03 13:35:59
Konkurs Ofert na wyłonienie realizatorów programu polityki zdrowotnej Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020-2022 Tomasz Zadróżny 2020-07-02 14:51:17
wolne stanowiska pracy - Szkoła Podstawowa nr 2 Tomasz Zadróżny 2020-07-02 10:13:47
Odpowiedzi na interpelacje z XXVII sesji w dniu 26 maja 2020 roku. Tomasz Zadróżny 2020-07-02 10:02:43
wolne stanowiska pracy - Szkoła Podstawowa nr 2 Tomasz Zadróżny 2020-07-02 10:01:28
Decyzja o ustaleniu odszkodowania - WGN.6821.32.2019.KE Tomasz Zadróżny 2020-07-02 10:00:00
Decyzja o ustaleniu odszkodowania - WGN.6821.31.2019.KE Tomasz Zadróżny 2020-07-01 16:15:50
SSiO.211.28.2020.EB Referent w wydziale RLFKiS Tomasz Zadróżny 2020-07-01 16:07:40
PiZP.240.145.1.2020 AK Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sporządzanie kosztorysów i przedmiarów dla ZBK na rok 2020-II POSTĘPOWANIE Andrzej Sawicki 2020-07-01 12:21:37
Protokół XXVII Sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 26 maja 2020 roku Andrzej Sawicki 2020-07-01 12:19:21
Protokół XXVI.N Sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 10 marca 2020 roku Andrzej Sawicki 2020-07-01 12:18:51
wolne stanowiska pracy - Szkoła Podstawowa nr 4 Tomasz Zadróżny 2020-06-30 18:20:21
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru i kosztorysanta w branży drogowej i ogólnobudowlanej. Termin składania ofert 15.07.2020 Tomasz Zadróżny 2020-06-30 18:18:25
Instruktor letniego Boiska Orlik 2012 Tomasz Zadróżny 2020-06-30 18:15:55
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok Andrzej Sawicki 2020-06-30 10:24:16
GKMiOŚ.271.5.2020.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo Andrzej Sawicki 2020-06-30 10:20:06
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. Tomasz Zadróżny 2020-06-30 09:35:59
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty na dostawę podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych do klas 1-8 Andrzej Sawicki 2020-06-29 16:30:06