herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-12-06 14:34:16
IiR.7015.75.2018.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu IV postępowanie Rita Mazurczak 2018-12-06 14:28:19
- dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-12-06 14:24:25
IiR.7015.75.2018.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu III postępowanie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-12-06 14:22:57
IiR.7015.75.2018.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu III postępowanie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-12-06 14:22:48
Protokół Nr LXIX/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 października 2018 roku Andrzej Sawicki 2018-12-06 13:58:16
Protokół Nr LXVIII.N/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 października 2018 roku Andrzej Sawicki 2018-12-06 13:57:59
Protokół Nr LXVII/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 września 2018 roku Andrzej Sawicki 2018-12-06 13:57:33
Uchwała Nr LXIX/440/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 października 2018 w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok Andrzej Sawicki 2018-12-06 13:53:46
Uchwała Nr LXIX/442/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wyboru ławnika Andrzej Sawicki 2018-12-06 13:50:09
Uchwała Nr LXIX/441/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowejdla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-12-06 13:49:37
Uchwała Nr LXIX/440/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 października 2018 w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok Andrzej Sawicki 2018-12-06 13:49:18
439 Andrzej Sawicki 2018-12-06 13:48:58
Stawki dotacji - 03.2018 r. Andrzej Sawicki 2018-12-06 09:40:33
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie bilwtów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. oraz od 2 września 2019r. do 21 grudnia 2019r Tomasz Zadróżny 2018-12-05 13:14:57
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:29:04
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:28:52
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:28:46
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:25:02
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:24:57
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:21:08
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:20:47
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:20:03
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:19:59
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:19:55
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:19:50
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:19:43
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:19:34
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:19:29
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:13:54
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:13:48
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:13:39
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:13:33
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:13:19
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:13:11
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-12-05 12:06:42
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2018-12-05 08:14:02
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie bilwtów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. oraz od 2 września 2019r. do 21 grudnia 2019r Tomasz Zadróżny 2018-12-04 18:49:58
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2018-12-04 14:59:58
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w działce o nr geodezyjnym 299/9 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-12-04 14:51:21