Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego A 200 Tomasz Zadróżny 2019-04-26 14:13:09
GOK.271.1.2019.AG dostawa sejfu antywłamaniowego do referatu gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, przy ulicy 700 Lecia 14, Andrzej Sawicki 2019-04-26 14:11:25
GKMiOŚ.271.1.3.2019.AW - Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. Tomasz Zadróżny 2019-04-26 14:11:11
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 11/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu czerpania wody z sześcioma podziemnymi zbiornikami do magazynowania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 124/2, 159/1, 481/2 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-04-25 15:25:16
Protokół nr IV.N sesji rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 15 marca 2019 roku Andrzej Sawicki 2019-04-25 15:23:30
GOK.271.1.2019.AG dostawa sejfu antywłamaniowego do referatu gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, przy ulicy 700 Lecia 14, Andrzej Sawicki 2019-04-25 15:21:36
GOK.271.2.2019.AG dostawa saszetki (walizki) kasjerskiej do ochrony wartości pieniężnych dla referatu gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, przy ulicy 700 Lecia 14, Andrzej Sawicki 2019-04-25 15:21:03
GOK.271.3.2019.AG Dostawa oraz montaż rolety zewnętrznej (zabezpieczającej) okna w pomieszczeniu kasy referatu gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, kolor standardowy. Pomieszczenie kasy znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy ulicy 700 Lecia 14 w Nowogardzie, Andrzej Sawicki 2019-04-25 15:17:02
Protokół nr VI.N sesji rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 4 kwietnia 2019 roku Andrzej Sawicki 2019-04-25 12:57:29
Protokół nr V sesji rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 27 marca 2019 roku Andrzej Sawicki 2019-04-25 12:56:45
Protokół nr IV.N sesji rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 15 marca 2019 roku Andrzej Sawicki 2019-04-25 12:56:18
GKMiOŚ.271.3.2019.AL Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-04-25 12:53:00
Interpelacje i zapytania z VII sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 24 kwietnia 2019 roku Andrzej Sawicki 2019-04-25 12:48:06
Interpelacje i zapytania z VII sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 24 kwietnia 2019 roku Andrzej Sawicki 2019-04-25 12:47:23
Zarządzenie Nr 509/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 października 2018 roku w sprawie zmian zasad rachunkowości. Andrzej Sawicki 2019-04-25 12:46:11
Zarządzenie Nr 468/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmian zasad rachunkowości. Andrzej Sawicki 2019-04-25 12:45:11
Zarządzenie Nr 415\18 Burmistrza Nowogard z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych. Andrzej Sawicki 2019-04-25 12:44:36
IiR.7015.26.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego mieszkalno socjalnego Pamela Springer 2019-04-25 11:07:42
Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 9.04.2019 w sprawie "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Nowogard na 2019 rok" Andrzej Sawicki 2019-04-25 10:40:18
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Tomasz Zadróżny 2019-04-24 15:24:42
KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 26 MAJA 2019 R. Tomasz Zadróżny 2019-04-24 15:24:18
Informacje dla wyborców o udziale w głosowaniu, w tym dla wyborców niepełnosprawnych - uprawnienia, terminy Tomasz Zadróżny 2019-04-24 15:23:44
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Tomasz Zadróżny 2019-04-24 15:19:27
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 12/2019 z dnia 18.04.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Strzelewie o sale gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr geodezyjnym 301/4 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-04-24 15:14:12
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągów komunikacyjnych pieszo- jezdnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie Karnym w Nowogardzie, na terenie działki o nr geodezyjnym 229 w obrębie 3 miasta Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-04-24 15:13:03
Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 17.04.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2019-04-24 15:10:41
Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 16.04.2019 w zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie Andrzej Sawicki 2019-04-24 15:08:50
Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 9.04.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2019-04-24 15:06:54
Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 9.04.2019 w sprawie "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Nowogard na 2019 rok" Andrzej Sawicki 2019-04-24 15:06:06
wykaz nr 7 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 363/1 i 362/10 o łącznej pow. 825 m2, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Lipowej Andrzej Sawicki 2019-04-24 15:04:03
wykaz nr 6 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 361,362/9 i 362/7 o łącznej pow. 1013 m2, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Świerkowej Andrzej Sawicki 2019-04-24 15:02:29
wykaz nr 5 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 100/12 o pow. 26 m2, położona w obrębie nr 6 m.Nowogard przy ul.Światowida Andrzej Sawicki 2019-04-24 15:00:22
wykaz nr 4 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 257 o pow. 0,1304 ha zabudowana, położona w obrębie Wyszomierz 33 gm.Nowogard Andrzej Sawicki 2019-04-24 14:59:39
Dotyczy: usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-04-24 13:30:04
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - formularz Tomasz Zadróżny 2019-04-23 15:36:18
Oświadczenie majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy - formularz Tomasz Zadróżny 2019-04-23 15:35:32
Oświadczenie majątkowe radnego gminy - formularz Tomasz Zadróżny 2019-04-23 15:34:02
Oświadczenie majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy - formularz Tomasz Zadróżny 2019-04-23 15:34:00
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 33/26 o pow. 948 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-04-23 13:28:51
IiR.7015.29.2019.MK Wymiana stolarki okiennej w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Długołęce Pamela Springer 2019-04-23 13:28:16