herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-09-08 09:23:20
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-09-08 09:22:01
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-09-08 09:21:41
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-09-08 09:21:04
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-09-08 09:20:52
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-09-08 09:20:42
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-09-08 09:20:34
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-09-08 09:19:48
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-08 09:17:02
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-09-07 15:36:08
Obwieszczenie w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych: 434/9 i 291 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2017-09-07 15:35:01
K.271.8.2017.IT Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych Tomasz Zadróżny 2017-09-07 15:33:34
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-09-07 15:19:41
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-09-07 15:18:45
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-09-07 09:47:48
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-09-07 09:47:27
Informacjao wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w wydziale SSiO Tomasz Zadróżny 2017-09-06 15:46:49
Informacjao wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w wydziale SSiO Tomasz Zadróżny 2017-09-06 15:46:13
Obwieszczenie RDOŚ Szczecin Tomasz Zadróżny 2017-09-06 15:22:00
IiR.7015.32.2017.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej (III postępowanie) Rita Mazurczak 2017-09-06 14:30:13
IiR.7015.32.2017.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej (III postępowanie) Rita Mazurczak 2017-09-06 14:26:19
IiR.7015.32.2017.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej (III postępowanie) Rita Mazurczak 2017-09-06 14:24:31
IiR.7015.31.2017.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pochylni (slipu) do wodowania wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim - III postępowanie Rita Mazurczak 2017-09-06 12:44:24
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 327/11 o pow. 479 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-09-06 10:14:33
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-09-06 10:13:06
GKMiOŚ.271.2.2017.MK Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji przebudowy przejścia dla pieszych Tomasz Zadróżny 2017-09-06 10:12:11
GKMiOŚ.271.2.2017.MK Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji przebudowy przejścia dla pieszych Andrzej Sawicki 2017-09-05 15:38:23
GKMiOŚ.271.2.2017.MK Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji przebudowy przejścia dla pieszych Andrzej Sawicki 2017-09-05 15:37:25
Zamówienie na zakup i dostawę artykułów spożywczych Andrzej Sawicki 2017-09-05 15:33:47
Konkurs młodszy referent Referat Edukacji Andrzej Sawicki 2017-09-05 15:20:50
Ogłoszenie o naborze na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-09-04 11:38:46
GKMiOŚ.271.11.2017.AW BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ Tomasz Zadróżny 2017-09-04 11:04:26
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-09-04 11:02:24
Zarządzenie nr 354/2017 Burmistrz Nowogardu z dnia 1 września 2017 r w sprawie odwołania pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Burmistrza Nowogardu Pani Teresie Skibskiej- Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-09-01 15:18:36
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu statutu sołectwa Bieniczki Andrzej Sawicki 2017-09-01 09:07:18
Zarządzenie nr 353/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki Andrzej Sawicki 2017-09-01 08:00:11
Komunikat Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki Andrzej Sawicki 2017-09-01 07:58:59
Protokół otwarcia i wyboru ofert - Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-08-30 10:01:11
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-DŚII.4200.8.2017.aj.3 Tomasz Zadróżny 2017-08-29 16:20:25
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego i elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 1/4, 1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów Andrzej Sawicki 2017-08-29 10:57:05