herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.15.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowości Błotno Rita Mazurczak 2019-02-15 13:39:40
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie zatrudni pracownika na stanowisku - sprzątaczka w wymiarze 1 etatu. Andrzej Sawicki 2019-02-14 15:13:02
508315-N-2019 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD W OKRESIE 01.03.2019 R. DO 28.02.2020 r. Andrzej Sawicki 2019-02-14 15:12:04
508130-N-2019 DOSTAWA (sprzedaż) PALIWA GAZOWEGO Andrzej Sawicki 2019-02-14 15:11:16
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż węgla opałowego dla Szkoły Podstawowej w Błotnie Andrzej Sawicki 2019-02-14 13:13:14
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonywanie prac geodezyjnych na terenie miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-02-14 10:55:14
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zatrudni nauczyciela stażystę lub kontraktowego z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z edukacji wczesnoszkolnej na zastępstwo od 20.02.2019r. do 11.02.2020r. w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Andrzej Sawicki 2019-02-14 10:31:24
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na Sekretarza gminy Nowogard do 5 lutego 2019r. Andrzej Sawicki 2019-02-14 08:35:01
Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2019-02-14 08:31:13
10 Andrzej Sawicki 2019-02-14 08:30:11
9 Andrzej Sawicki 2019-02-14 08:30:07
8 Andrzej Sawicki 2019-02-14 08:30:03
7 Andrzej Sawicki 2019-02-14 08:29:58
Uchwała Nr I/22/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Andrzej Sawicki 2019-02-14 08:27:22
Uchwała Nr I/22/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Andrzej Sawicki 2019-02-14 08:26:20
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonywanie prac geodezyjnych na terenie miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-02-13 10:10:37
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-02-13 09:39:11
Dane teleadresowe Andrzej Sawicki 2019-02-13 09:10:19
Uchwała Nr I / 21 / 19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2019-2023. Andrzej Sawicki 2019-02-13 09:01:46
Uchwała Nr I / 20 / 19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia. 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2019 rok Andrzej Sawicki 2019-02-13 09:00:38
Uchwała Nr I/19/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia delegata gminy do Celowego Związku Gmin R-XXI Andrzej Sawicki 2019-02-13 09:00:05
Uchwała Nr I/18/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Nowogard w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Zastępcy Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2019-02-13 08:59:38
Uchwała Nr I/17/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Mieszkaniowej Andrzej Sawicki 2019-02-13 08:58:39
Uchwała Nr I/17/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Mieszkaniowej Andrzej Sawicki 2019-02-13 08:56:37
Uchwała Nr I/16/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej Andrzej Sawicki 2019-02-13 08:55:59
Uchwała Nr I/15/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Finansowo-Gospodarczej Andrzej Sawicki 2019-02-12 15:29:43
Uchwała Nr I/14/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stałych komisji Rady Andrzej Sawicki 2019-02-12 15:29:16
Uchwała Nr I/13/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Andrzej Sawicki 2019-02-12 15:26:19
Uchwała Nr I/12/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej Sawicki 2019-02-12 15:25:51
Uchwała Nr I/11/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzej Sawicki 2019-02-12 15:25:20
Uchwała Nr I/10/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Andrzej Sawicki 2019-02-12 15:24:12
Informacja o wynikach wyboru firmy zajmującej się demontażem i montażem lodowiska Andrzej Sawicki 2019-02-12 13:46:04
508315-N-2019 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD W OKRESIE 01.03.2019 R. DO 28.02.2020 r. Andrzej Sawicki 2019-02-12 12:01:42
IiR.7015.8.2019.RM Demontaż naczynia wzbiorczego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2019-02-12 10:56:44
GKMiOŚ.7031. 5.2019.AA "Budowa ściany urnowej - projekt" Tomasz Zadróżny 2019-02-12 09:25:13
zapytanie ofertowe na konserwację nawierzchni kompleksu boisk Orlik Tomasz Zadróżny 2019-02-12 09:24:00
Obwieszczenie RDOŚ Szczecin Tomasz Zadróżny 2019-02-12 09:22:35
Zapytania ofertowego na ? Remont instalacji odgromowej na dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie ul. T. Kościuszki 3 Andrzej Sawicki 2019-02-11 15:28:15
Uchwała Nr I/19/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia delegata gminy do Celowego Związku Gmin R-XXI Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:41:14
Uchwała Nr I/18/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Nowogard w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Zastępcy Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:40:57