herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 397/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pt, " Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych wykonane w roku 2017 Tomasz Zadróżny 2018-01-16 15:18:10
Zarządzenie nr 396/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą: " Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych wykonane w roku 2017 Tomasz Zadróżny 2018-01-16 15:17:32
GKMiOŚ.271.19.2017.AW Remont nawierzchni w obrębie studni abisyńskich w Nowogardzie - II postepowanie Tomasz Zadróżny 2018-01-16 15:13:54
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LIII.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 15 stycznia 2018 roku. Początek obrad 19 stycznia 2018 roku (piątek) o godzinie 900 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-01-16 15:12:49
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 15 stycznia 2018 r. Tomasz Zadróżny 2018-01-16 15:05:42
IiR.7015.01.2018.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosława w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-01-16 14:41:06
SP.271.1.2018 Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Tomasz Zadróżny 2018-01-15 15:42:25
GKMiOŚ.271.2.2018.AL Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Tomasz Zadróżny 2018-01-15 15:39:34
GKMiOŚ.271.2.2018.AL Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Tomasz Zadróżny 2018-01-15 15:39:16
Zarządzenie nr 395/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie " Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z gminy Nowogard na rok 2018" Andrzej Sawicki 2018-01-12 15:30:57
Zarządzenie nr 402/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej Andrzej Sawicki 2018-01-12 15:27:40
Zarządzenie nr 401/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-01-12 15:26:38
400 Andrzej Sawicki 2018-01-12 15:26:31
Zarządzenie o powołaniu Komisji Konkursowej Andrzej Sawicki 2018-01-12 15:24:57
Zarządzenie nr 390/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 19.12.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-01-12 13:42:06
Zarządzenie nr 383/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-01-12 13:41:30
Zarządzenie nr 382/2017 Burmistrz Nowogardu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-01-12 13:41:14
Zarządzenie nr 381/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2018-01-12 13:40:57
Zarządzenie nr 378/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 23.11.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-01-12 13:02:26
Zarządzenie nr 394/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-01-12 13:00:27
Zarządzenie nr 393/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-01-12 13:00:09
Zarządzenie nr 392/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2018-01-12 12:57:54
Zarządzenie nr 399/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 10.01.2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-01-12 12:45:40
Zarządzenie nr 398/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 09.01.2018r w sprawie powołania Komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-01-12 12:45:25
Zarządzenie nr 397/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pt, " Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych wykonane w roku 2017 Andrzej Sawicki 2018-01-12 12:44:58
Zarządzenie nr 396/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą: " Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych wykonane w roku 2017 Andrzej Sawicki 2018-01-12 12:44:52
Zarządzenie nr 395/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie " Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z gminy Nowogard na rok 2018" Andrzej Sawicki 2018-01-12 12:44:46
Zarządzenie nr 394/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-01-12 12:44:40
Zarządzenie nr 393/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-01-12 12:44:35
Zarządzenie nr 392/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2018-01-12 12:44:26
391 Andrzej Sawicki 2018-01-12 12:44:20
Zarządzenie nr 390/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 19.12.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-01-12 12:44:12
389 Andrzej Sawicki 2018-01-12 12:44:05
388 Andrzej Sawicki 2018-01-12 12:43:57
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w Biurze Rady wydziału Kancelarii UM w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-01-12 12:35:29
Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2018-01-12 11:41:42
Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2018-01-12 11:41:26
Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2018-01-12 11:40:44
Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2018-01-12 11:37:56
K-BI.271.5.2017 Podłączenie, instalacja i dostarczanie Internetu dla 40 beneficjentów przez okres od 1 lutego 2018 do 31 marca 2020 r. (26 miesięcy) Tomasz Zadróżny 2018-01-11 15:39:34