Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych (fermentacja sucha, ciągła) w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Słajsino, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-07-12 10:57:33
GKMiOŚ.271.2.2019.AW Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami: Warszawska - Zamkowa - Kowalska w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-07-11 14:28:50
GKMiOŚ.271.2.2019.AW Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami: Warszawska - Zamkowa - Kowalska w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-07-11 14:28:37
GKMiOŚ.271.4.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2019-07-11 14:27:01
GKMiOŚ.271.4.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2019-07-11 14:26:58
GKMiOŚ.271.4.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2019-07-11 14:26:55
GKMiOŚ.271.4.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2019-07-11 14:26:21
IiR.7015.48.2019.PS - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lestkowie - budowa zbiornika bezodpływowego oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Pamela Springer 2019-07-11 12:51:11
Zarządzenie Nr 72/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-07-11 10:09:37
Zarządzenie Nr 70/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-07-11 10:09:12
Zarządzenie Nr 97/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-07-11 10:07:47
Zarządzenie nr 96/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Nowogardu nr 75/2011 z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-07-11 10:07:34
Zarządzenie Nr 69/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019. Tomasz Zadróżny 2019-07-11 10:07:20
Zarządzenie Nr 86/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-07-11 10:06:10
Zarządzenie Nr 85/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-07-11 10:05:50
GKMiOŚ.6133.33.2019.AB Wykonanie dwóch rabat na terenie zielonym położonym przy jeziorze Nowogardzkim oraz pielęgnacji roślin" Tomasz Zadróżny 2019-07-10 15:14:28
PiZP.240.49.2019 AK Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego skateparku, urządzeń zabawowych oraz siłowni plenerowych. Tomasz Zadróżny 2019-07-10 15:12:09
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty ochronnej dla podnośnika koszowego służącego do eksploatacji urządzeń energetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 582 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-07-10 13:00:56
Obwieszczenie w sprawie wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 19/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 77, 182 i 199 w obrębie Sąpolnica, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-07-10 13:00:29
GKMiOŚ.271.4.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2019-07-10 12:31:17
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-07-10 10:29:11
Interpelacje, zapytania oraz odpowiedzi z X sesji Rady Miejskiej w Nowogardziez w dniu 19 czerwca 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-07-09 15:01:58
Interpelacje, zapytania oraz odpowiedzi z IX sesji w dniu 29 maja 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-07-09 15:01:50
Interpelacje, zapytania oraz odpowiedzi z VII sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 24 kwietnia 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-07-09 15:01:42
Interpelacje, zapytania oraz odpowiedzi z X sesji Rady Miejskiej w Nowogardziez w dniu 19 czerwca 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-07-09 15:01:22
Interpelacje, zapytania oraz odpowiedzi z X sesji Rady Miejskiej w Nowogardziez w dniu 19 czerwca 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-07-09 15:00:42
Zarządzenie nr 95/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przywrócenia przystanku komunikacji miejskiej w ul.Ogrodowej oraz likwidacji strefy zamieszkania na ul.Ogrodowej w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-07-09 09:57:50
Zarządzenie nr 94/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-07-09 09:57:20
Zarządzenie nr 93/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019. Tomasz Zadróżny 2019-07-09 09:53:34
Zarządzenie nr 92/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-07-09 09:53:04
Zarządzenie nr 91/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-07-09 09:52:48
Zarządzenie nr 90/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-07-09 09:52:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 5 lipca 2019 r. znak: GKMiOŚ.6131.42.2019.AB dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Gardno" w Nowogardzie o umorzeniu opłaty za usuniecie dwóch drzew z terenu dz. nr 253/10 obręb 5 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-07-09 08:30:56
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów miękkich. Tomasz Zadróżny 2019-07-08 15:07:34
Wykaz nr 14 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 100/9 o pow. 134 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 6 m.Nowogard przy ul.Światowida Tomasz Zadróżny 2019-07-08 15:05:13
Wykaz nr 15 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 182/2 o pow. 774 m2 niezabudowana, położona w obrębie Struga gm.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-07-08 15:04:39
Nauczyciel bibliotekarz - SP nr 1 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-07-08 14:42:54
IiR.7015.47.2019.PG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Bibilioteki Miejskiej w Nowogardzie II postępowanie Pamela Springer 2019-07-08 08:44:26
IiR.7015.43.2019.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszomierz" Pamela Springer 2019-07-08 08:36:02
GKMiOŚ.271.2.2019.AW Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami: Warszawska - Zamkowa - Kowalska w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-07-05 15:18:31