Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SSiO.211.2.2019.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2019-07-18 11:00:57
SSiO.211.1.2019.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2019-07-18 11:00:23
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, pomiędzy linią napowietrzną L-132 a linią napowietrzną L-130, oraz budowie słupów elektroenergetycznych i napowietrznego łącznika zdalnie sterowanego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie dz. o nr geodezyjnych: 179, 80/2, 330 w obrębie Czermnica, gm. Nowogard oraz dz. o nr geodezyjnym 114 w obrębie Węgorza gm. Osina. Tomasz Zadróżny 2019-07-18 10:41:42
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów miękkich. Tomasz Zadróżny 2019-07-18 10:01:26
SSiO.211.1.2019.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2019-07-18 10:01:15
GKMiOŚ.7031.20.2019.AA Remont alejki na cmentarzukomunalnym w Nowogardzie od ul. Mickiewicza do Kaplicy Tomasz Zadróżny 2019-07-18 09:59:34
Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego. Tomasz Zadróżny 2019-07-18 09:53:25
Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego. Tomasz Zadróżny 2019-07-18 09:53:10
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, pomiędzy linią napowietrzną L-132 a linią napowietrzną L-130, oraz budowie słupów elektroenergetycznych i napowietrznego łącznika zdalnie sterowanego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie dz. o nr geodezyjnych: 179, 80/2, 330 w obrębie Czermnica, gm. Nowogard oraz dz. o nr geodezyjnym 114 w obrębie Węgorza gm. Osina. Tomasz Zadróżny 2019-07-18 09:52:11
ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W NOWOGARDZIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Andrzej Sawicki 2019-07-17 10:35:16
ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W NOWOGARDZIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Andrzej Sawicki 2019-07-17 10:33:58
ZBK odpracowanie zaległości czynszowych Andrzej Sawicki 2019-07-17 10:33:00
Zarządzenie nr 99/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 17.07.2019 roku w sprawie powołania Komisji. Tomasz Zadróżny 2019-07-17 08:46:43
Zarządzenie nr 98/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-07-17 08:46:19
Zarządzenie nr 98/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-07-17 08:45:41
Zarządzenie nr 96/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Nowogardu nr 75/2011 z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-07-17 08:45:19
GKMiOŚ.271.1.2019.MB: Remont pomostu drewnianego i murka oporowego przy linii brzegowej Jeziora Nowogardzkiego. Andrzej Sawicki 2019-07-16 15:30:20
GKMiOŚ.271.3.2019.WSz - Przebudowa drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi ?Zielone Przedszkole przy ul. Zielona 11 w Nowogardzie? Tomasz Zadróżny 2019-07-16 14:52:17
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:05:07
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:05:03
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:04:50
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:04:42
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:04:32
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:02:51
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:01:59
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:01:37
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:01:27
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:01:14
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:01:03
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:00:50
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 09:59:55
Oferta pracy dla nauczycieli - SP Orzechowo Andrzej Sawicki 2019-07-16 09:50:54
SPŻ.27.18.2019 - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Żabowie Tomasz Zadróżny 2019-07-15 12:11:27
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 21/2019 z dnia 10.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV oraz 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupów elektroenergetycznych SN oraz słupa nN, złącza kablowego 0,4 kV, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 71, 74, 75, 87, 117/1, 147/1, 147/2, 147/3, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 168/1 i 438 w obrębie Karsk, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-07-15 11:19:23
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 20/2019 z dnia 10.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 274 w obrębie Kulice, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-07-15 11:18:52
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 24/2019 z dnia 15.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV oraz nN 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupa elektroenergetycznego SN oraz złączy kablowych nN, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 6 i 52 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-07-15 11:18:23
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 22/2019 z dnia 15.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych: 50, 49/2, 82, 97, 120 w obrębie Wołowiec, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-07-15 11:17:51
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 21/2019 z dnia 15.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lampy oświetleniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr geodezyjnym 1/16 w obrębie Wierzchy, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-07-15 11:17:14
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV i stacji transformatorowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie dz. o nr geodezyjnym 31 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-07-15 11:16:38
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 180 PE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 88 w obrębie 2 miasta Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-07-12 10:57:56