herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMiOŚ.271.1.2018.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r Andrzej Sawicki 2018-01-24 12:52:27
GKMiOŚ.271.1.2018.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r Andrzej Sawicki 2018-01-24 12:52:21
GKMiOŚ.271.1.2018.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r Andrzej Sawicki 2018-01-24 12:52:10
Oferta pracy dla nauczyciela logopedy w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-01-24 10:37:32
Protokół Nr L/2017 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 listopada 2017 roku Andrzej Sawicki 2018-01-23 15:13:57
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/2 w nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 545/26 o pow. 132 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-01-23 15:12:51
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 267/1 o pow. 0,2554 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i ruinami budynku gospodarczego, położonej w obrębie Żabowo nr 18 gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2018-01-23 15:12:02
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 327/11 o pow. 479 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-01-23 15:10:55
Zarządzenie nr 403/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania zespołu ds. prawidłowej realizacji projektu pt. "Doradztwo edukacyjne - zawodowe dla uczniów" Tomasz Zadróżny 2018-01-19 12:53:15
Najładniejsza elewacja i otoczenie budynków wielorodzinnych wykonane w roku 2017 Tomasz Zadróżny 2018-01-19 12:33:00
Najładniejsza elewacja i otoczenie budynków wielorodzinnych wykonane w roku 2017 Tomasz Zadróżny 2018-01-19 12:32:39
Zarządzenie nr 401/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2018-01-18 13:27:09
K.271.1.2017.ABS Skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę biuletynu "Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe" oraz innych materiałów poligraficznych Tomasz Zadróżny 2018-01-18 13:26:00
Remont oświetlenia ulicznego na ulicy Zamkowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-01-17 10:36:33
GKMiOś.271.1.2017.DD Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych - usługa kompleksowa Tomasz Zadróżny 2018-01-17 10:32:09
GKMiOś.271.1.2017.DD Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych - usługa kompleksowa Tomasz Zadróżny 2018-01-17 10:18:21
GKMiOś.271.1.2017.DD Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych - usługa kompleksowa Tomasz Zadróżny 2018-01-17 10:18:13
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przyłącza elektroenergetycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 80/102, 80/128, 724 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-01-17 10:14:15
GKMiOŚ.271.1.2018.AL Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości Tomasz Zadróżny 2018-01-17 10:13:18
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LIII.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 15 stycznia 2018 roku. Początek obrad: 19 stycznia 2018 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2018-01-17 07:53:55
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LIII.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 15 stycznia 2018 roku. Początek obrad: 19 stycznia 2018 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2018-01-17 07:53:10
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LIII.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 15 stycznia 2018 roku. Początek obrad 19 stycznia 2018 roku (piątek) o godzinie 900 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-01-17 07:52:41
Uchwała nr LI/353/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi przebiegająej na terenie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:17:43
Uchwała Nr LII/358/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowogard na lata 2017-2025. Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:16:17
Uchwała Nr LII/357/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:15:15
Uchwała Nr LII/356/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:14:45
Uchwała Nr LII/355/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:14:16
Uchwała Nr LII/354/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:13:47
Uchwała nr LI/353/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi przebiegająej na terenie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:13:17
Uchwała Nr LI/352/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2018-2023. Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:10:46
Uchwała Nr LI/351/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2018 rok Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:10:19
Uchwała Nr LI/350/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:09:23
Uchwała Nr LI/349/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:08:57
Uchwała Nr LI/348/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:08:22
Uchwała Nr LI/347/2017 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na I półrocze 2018 roku. Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:07:31
Uchwała Nr LI/346/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:06:42
UCHWAŁA NR L/345/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 29 listopada 2017 w sprawie rozbiórki Pomnika, zlokalizowanego na Placu Wolności w Nowogardzie. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:04:57
Uchwała Nr L/344/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:04:22
Uchwała Nr L/343/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:03:50
Uchwała Nr L/342/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2018-01-16 18:03:01