herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. oraz od 2 września 2019r. do 21 grudnia 2019r Andrzej Sawicki 2018-12-17 15:02:00
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. oraz od 2 września 2019r. do 21 grudnia 2019r Andrzej Sawicki 2018-12-17 15:01:54
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. oraz od 2 września 2019r. do 21 grudnia 2019r Andrzej Sawicki 2018-12-17 15:01:49
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. oraz od 2 września 2019r. do 21 grudnia 2019r Andrzej Sawicki 2018-12-17 15:01:43
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. oraz od 2 września 2019r. do 21 grudnia 2019r Andrzej Sawicki 2018-12-17 15:01:02
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. oraz od 2 września 2019r. do 21 grudnia 2019r Andrzej Sawicki 2018-12-17 15:00:23
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie bilwtów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. oraz od 2 września 2019r. do 21 grudnia 2019r Andrzej Sawicki 2018-12-17 14:58:42
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/8 w działce nr 40/1 o pow. 547 m2, położonej w obrębie nr 2 m.Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 6. Andrzej Sawicki 2018-12-17 14:53:40
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/8 w działce nr 40/1 o pow. 547 m2, położonej w obrębie nr 2 m.Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 7 Andrzej Sawicki 2018-12-17 14:53:18
Przetarg nieograniczony na II etap przebudowy ul. Żeromskiego Andrzej Sawicki 2018-12-14 15:28:39
Przetarg nieograniczony na II etap przebudowy ul. Żeromskiego - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2018-12-14 15:28:15
Przetarg nieograniczony na II etap przebudowy ul. Żeromskiego - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2018-12-14 15:28:10
Przetarg nieograniczony na II etap przebudowy ul. Żeromskiego - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2018-12-14 15:27:07
Przetarg nieograniczony na II etap przebudowy ul. Żeromskiego - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2018-12-14 15:26:31
Wzór sprawozdania za 2018 rok Andrzej Sawicki 2018-12-14 15:25:24
Zarządzenia Burmistrza Nowogardu w kadencji 2018-2023 Tomasz Zadróżny 2018-12-14 10:39:22
Obwieszczenie RDOŚ Szczecin Andrzej Sawicki 2018-12-14 07:51:43
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na Samodzielne stanowisko w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów ?miękkich?. Tomasz Zadróżny 2018-12-13 15:40:58
Zarządzenie nr 518/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Pracowników i Osób uprawnionych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-12-13 14:26:05
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa mostu - rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Dobrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 w km 6+463 w m. Wierzbięcin" Andrzej Sawicki 2018-12-13 14:22:45
GKMiOŚ.271.10.2018.AL Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2018-12-13 14:21:19
Zarządzenie nr 521/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopad 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogardu na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-12-13 13:40:10
Zarządzenia Burmistrza Nowogardu w kadencji 2018-2023 Andrzej Sawicki 2018-12-13 13:38:55
IiR.271.16.2018 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-12-13 08:46:40
Przetarg nieograniczony na II etap przebudowy ul. Żeromskiego Tomasz Zadróżny 2018-12-12 15:40:00
Przetarg nieograniczony na II etap przebudowy ul. Żeromskiego Andrzej Sawicki 2018-12-12 15:32:35
Przetarg nieograniczony na II etap przebudowy ul. Żeromskiego Andrzej Sawicki 2018-12-12 15:30:58
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 216/2 o pow. 4523 m2, położonej w obrębie nr 3 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-12-12 10:36:06
Obwieszczenie RDOŚ Szczecin Andrzej Sawicki 2018-12-11 14:17:29
GKMiOŚ.7031.50.1.2018.AA ?Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem? w sezonie zimowym 2018/2019? Andrzej Sawicki 2018-12-11 14:16:41
GKMiOŚ.7031.50.1.2018.AA ?Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem? w sezonie zimowym 2018/2019? - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2018-12-11 14:16:27
GKMiOŚ.7031.50.1.2018.AA ?Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem? w sezonie zimowym 2018/2019? - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2018-12-11 14:16:11
Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Andrzej Sawicki 2018-12-11 07:45:34
GKMiOŚ.271.10.2018.AW opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ?Przebudowę drogi wewnętrznej gminy Długołęka ? Sąpolnica na odcinku Długołęka ? Starogoszcz? Tomasz Zadróżny 2018-12-10 14:56:57
Zarządzenie nr 520/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopad 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogardu na rok 2018 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2018-12-07 15:29:06
Stawki dotacji - 10.2018 r. Tomasz Zadróżny 2018-12-07 15:17:19
Stawki dotacji - 03.2018 r. Tomasz Zadróżny 2018-12-07 15:16:59
Zarządzenie nr 519/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-12-07 10:28:18
Zarządzenie nr 518/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Pracowników i Osób uprawnionych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-12-07 10:27:55
IiR.7015.75.2018.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu IV postępowanie Rita Mazurczak 2018-12-07 08:13:09