herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr LXI/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-06-27 13:44:27
Protokół Nr LX/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 maja 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-06-27 13:43:37
Protokół Nr LIX/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 maja 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-06-27 13:42:52
Protokół Nr LVIII/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-06-27 13:41:59
UCHWAŁA NR LVI/387/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Tomasz Zadróżny 2018-06-27 12:15:43
PiZP.240.39.2018.AG Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-06-26 15:53:36
Uchwała Nr LXII/418/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na II półrocze 2018 roku. Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:04:50
417 Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:04:28
UCHWAŁA NR LXII/416/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:03:07
Uchwała Nr LXII/415/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:02:15
414 Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:01:28
413 Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:01:17
412 Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:01:08
411 Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:00:51
Uchwała Nr LXI/410/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:00:19
Uchwała Nr LXI/405/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Tomasz Zadróżny 2018-06-26 13:59:21
UCHWAŁA NR LVI/387/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Tomasz Zadróżny 2018-06-26 13:58:54
UCHWAŁA NR LVI/382/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Tomasz Zadróżny 2018-06-26 13:58:12
RLFKiS.271.77.2018.S wykonanie usługi pomiaru czasu wraz z usługą obsługi technicznej na potrzeby organizacji V Nowogardzkiego Biegu Ulicznego Tomasz Zadróżny 2018-06-26 13:56:16
IiR.7015.34.2018.RM Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego (III) Rita Mazurczak 2018-06-26 13:26:11
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/36 z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 71, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard przy ul.Jana Pawła II. Tomasz Zadróżny 2018-06-26 12:28:35
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/36 z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 72, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard przy ul.Jana Pawła II. Tomasz Zadróżny 2018-06-26 12:23:17
IiR.7015.38.2018.RM Wymiana stolarki okiennej i ślusarki aluminiowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-06-26 11:51:55
IiR.7015.38.2018.RM Wymiana stolarki okiennej i ślusarki aluminiowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-06-26 11:49:59
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WONS-OŚ.4260.17.2017.MS.18 Tomasz Zadróżny 2018-06-25 15:36:44
GKMiOŚ.271.7.2.2018.AL opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w drodze wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard - wykonanie przejścia dla pieszych przy "Czereśniowym Sadzie" Tomasz Zadróżny 2018-06-25 15:35:31
GKMiOŚ.271.8.1.2018.AL opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę parkingów przy ul. 700 lecia 27 Tomasz Zadróżny 2018-06-25 15:32:32
UCHWAŁA NR LIX/399/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Miętno?. Tomasz Zadróżny 2018-06-25 14:58:34
Uchwała Nr LIX/398/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 maja 2018r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Wojcieszyn? uchwalonego Uchwałą nr XLV/382/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. Tomasz Zadróżny 2018-06-25 14:58:14
Uchwała Nr LIX/398/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 maja 2018r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Wojcieszyn? uchwalonego Uchwałą nr XLV/382/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. Tomasz Zadróżny 2018-06-25 14:55:58
UCHWAŁA NR LIX/399/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miętno". Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:29:24
Uchwała Nr LXI/406/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwrócenia się do sołectw o opinię w zakresie projektu Uchwały o ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejsecem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:28:59
Uchwała Nr LXI/410/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:24:29
Uchwała Nr LXI/409/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyboru ławnika Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:23:38
Uchwała NrLXI/408/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:23:00
Uchwała Nr LXI/407/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Osina a Gminą Nowogard w sprawie przejęcia zadań oświatowych Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:22:14
Uchwała Nr LXI/406/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwrócenia się do sołectw o opinię w zakresie projektu Uchwały o ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejsecem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:20:59
Uchwała Nr LXI/405/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:18:09
Uchwała Nr LXI/404/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:16:48
403 Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:16:02