herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów "miękkich". Andrzej Sawicki 2019-02-25 12:51:16
Nabór na wolne stanowisko kierownika IiR Andrzej Sawicki 2019-02-25 12:50:45
Nabór na wolne stanowisko kierownika GKMiOŚ Andrzej Sawicki 2019-02-25 12:49:58
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 40/1 o pow. 547 m2 w udziale 1/8, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 6. Tomasz Zadróżny 2019-02-25 12:36:32
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na Sekretarza gminy Nowogard do 5 lutego 2019r. Tomasz Zadróżny 2019-02-25 12:35:02
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 40/1 o pow. 547 m2 w udziale 1/8, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 7. Tomasz Zadróżny 2019-02-25 12:34:25
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 40/1 o pow. 547 m2 w udziale 1/8, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 6. Tomasz Zadróżny 2019-02-25 12:34:01
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-3.746.11.2.2019.KJ Tomasz Zadróżny 2019-02-25 08:17:23
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-3.746.10.2.2019.KJ Tomasz Zadróżny 2019-02-25 08:16:13
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego WOŚ.III.7440.1.2019.MU Tomasz Zadróżny 2019-02-25 08:15:10
Zaproszenie do składnia ofert cenowych na zakup artykułów chemiczno-higienicznych do Szkoły Podstawowej w Żabowie Tomasz Zadróżny 2019-02-22 15:00:11
Oferta pracy dla nauczycieli języka polskiego oraz muzyki w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-02-22 10:52:11
WYKAZ nr 9 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Tomasz Zadróżny 2019-02-22 10:50:43
Oferta pracy dla pracownika obsługi w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-02-22 10:40:33
Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gmienie Nowogard o wartośi powyżej 30.000 euro Tomasz Zadróżny 2019-02-21 11:40:38
Zarządzenie nr 12/2019 Tomasz Zadróżny 2019-02-21 11:39:25
Zaproszenie do składnia ofert cenowych na zakup węgla dla celów opałowych w Szkole Podstawowej w Żabowie Tomasz Zadróżny 2019-02-21 10:44:11
GKMiOŚ.7031.1.2019.AA Montaż koszy ulicznych, ławek parkowych oraz stojaków na rowery na terenie gminy Nowogard termin składania ofert do 19.02.2019 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2019-02-21 10:42:19
IiR.7015.3.2019.PS Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowości Żabówko Rita Mazurczak 2019-02-21 10:20:25
Oferta pracy dla nauczyciela historii i WoS - SP w Orzechowie Tomasz Zadróżny 2019-02-21 08:39:06
IiR.7015.14.2019.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie (budynek nr 2 i budynek diagnostyczny) Rita Mazurczak 2019-02-21 08:23:10
IiR.7015.14.2019.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie (budynek nr 2 i budynek diagnostyczny) Rita Mazurczak 2019-02-20 15:29:13
IiR.7015.14.2019.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie (budynek nr 2 i budynek diagnostyczny) Rita Mazurczak 2019-02-20 15:14:54
OFERTA PRACY DLA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO - SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 w NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2019-02-20 10:27:17
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci sieci energetycznej nN 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 274, 202/11, 202/6 w obrębie Kulice, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-02-19 15:18:02
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156 w obrębie 4 miasta Nowogard i 292/9 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-02-19 15:17:27
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV oraz 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupów elektroenergetycznych SN oraz słupa nN, złącza kablowego 0,4 kV, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 71, 74, 75, 87, 117/1, 119/1, 147/1, 147/2, 147/3, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 150/3, 151/1, 151/2, 152/3, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 168/1, 171/2, 438 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-02-19 15:16:39
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu ? rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu, przez rzekę Dobrą usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 w km 6+463 w m. Wierzbięcin, na terenie działek o nr geodezyjnych: 80/2, 80/3, 42/1, 80/1, 241, 83 w obrębie Wierzbięcin, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-02-19 15:15:57
GKMiOŚ.271.1.2019.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-02-19 15:15:14
GKMiOŚ.7031.7.2019.AA Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę Andrzej Sawicki 2019-02-19 15:14:16
GKMiOŚ.271.2.2019.AL Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard - termin składania ofert do 6.02.2019 do godz. 9:00 Tomasz Zadróżny 2019-02-19 14:22:35
IiR.7015.7.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa świetlicy w Lestkowie - zbiornik bezodpływowy". Rita Mazurczak 2019-02-19 13:30:52
Profilaktyka próchnicy zębów-przegląd jamy ustnej uczniów szkół wiejskicjh w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-02-15 15:32:30
Profilaktyczne lakowanie zębów przedtrzonowych i trzonowych u uczniów szkó podstawowych gminy Nowogard w wieku 7-10 lat Andrzej Sawicki 2019-02-15 15:30:39
IiR.7015.13.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Kulice, gmina Nowogard Rita Mazurczak 2019-02-15 14:07:05
IiR.7015.12.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Wołowiec, gmina Nowogard Rita Mazurczak 2019-02-15 14:02:19
IiR.7015.11.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Świerczewo, gmina Nowogard Rita Mazurczak 2019-02-15 13:57:21
IiR.7015.10.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Sąpolnica, gmina Nowogard Rita Mazurczak 2019-02-15 13:51:38
IiR.7015.9.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Karsk, gmina Nowogard Rita Mazurczak 2019-02-15 13:47:25
IiR.7015.15.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowości Błotno Rita Mazurczak 2019-02-15 13:40:52