herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XLIV/277/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:32:15
Uchwała nr XLIV/276/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej progrnozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2017-2023 Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:31:13
Uchwała nr XLIV/275/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:26:10
Uchwała nr XLIV/274/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:25:10
Uchwała Nr XLIV/273/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "Dąbrowszczaków" na "Rtm. W. Pileckiego" Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:23:57
Uchwała Nr XLIII/272/2017 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:22:21
Uchwała Nr XLIII/271/2017 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:21:03
Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Jarchlinie - IV postępowanie Rita Mazurczak 2017-05-10 09:12:59
Remont schodów w Przedzkolu Nr 1 Andrzej Sawicki 2017-05-10 08:10:37
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lapidarium z miejscami do wypoczynku, ciągami komunikacyjnymi i parkingami wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 116/2, 100, 217 w obrębie Załom, gm. Goleniów Andrzej Sawicki 2017-05-10 08:09:06
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 98/5 o pow. 965 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie Maszkowo gm.Nowogard Andrzej Sawicki 2017-05-08 15:04:00
Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Andrzej Sawicki 2017-05-05 14:35:05
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-05-05 10:05:42
Protokół Nr XLIII/2017 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 kwietnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-05-05 10:03:48
Dostawa frezu asfaltowego oraz kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm Tomasz Zadróżny 2017-05-04 16:52:08
Obwieszczenie Decyzja - WOŚ.III.7440.2.2017.PW Tomasz Zadróżny 2017-05-04 16:51:10
Wykaz nr 7 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawyz dnia 02.05.2017 Tomasz Zadróżny 2017-05-04 16:49:59
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok Andrzej Sawicki 2017-05-04 07:41:41
Wykaz nr 6 nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego - działka 563,2 ob.5 z dnia 28.04.2017 Andrzej Sawicki 2017-05-02 07:53:37
Oferta pracy w SP-2 - pracownik obsługi Andrzej Sawicki 2017-04-28 15:22:43
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wodociągu relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:51:20
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:51:04
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:50:28
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wodociągu relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:31:14
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:30:02
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:29:09
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:29:01
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:28:29
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:28:20
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:28:13
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:27:57
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLIV sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, plac Wolności 1 Tomasz Zadróżny 2017-04-28 14:20:36
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce - II postępowanie Rita Mazurczak 2017-04-28 10:48:36
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLIV sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, plac Wolności 1 Tomasz Zadróżny 2017-04-27 15:16:40
Protokół Nr XLII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Tomasz Zadróżny 2017-04-27 15:14:10
Protokół Nr XLI/N/2017 z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 marca 2017 roku Tomasz Zadróżny 2017-04-27 15:13:23
Protokół Nr XL/N/2017 z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 8 i 10 marca 2017 roku Tomasz Zadróżny 2017-04-27 15:12:49
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniem pod nazwą "Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard - SEPARATOR S23" Andrzej Sawicki 2017-04-27 12:43:15
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Karsku Andrzej Sawicki 2017-04-27 11:13:14
Oferta pracy dla pracownika obsługi Andrzej Sawicki 2017-04-27 10:19:53