Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.10.2020.PS Budowa chodnika przy II Liceum Ogólnokształcącym w ramach inwestycji pod nazwą: Budowa bieżni trójtorowej i skoczni przy ZSO w Nowogardzie" Pamela Springer 2020-07-15 11:16:27
IiR.7015.10.2020.PS Budowa chodnika przy II Liceum Ogólnokształcącym w ramach inwestycji pod nazwą: Budowa bieżni trójtorowej i skoczni przy ZSO w Nowogardzie" Pamela Springer 2020-07-15 11:13:28
IiR.7015.10.2020.PS Budowa chodnika przy II Liceum Ogólnokształcącym w ramach inwestycji pod nazwą: Budowa bieżni trójtorowej i skoczni przy ZSO w Nowogardzie" Pamela Springer 2020-07-15 11:02:02
IiR.7015.10.2020.PS Budowa chodnika przy II Liceum Ogólnokształcącym w ramach inwestycji pod nazwą: Budowa bieżni trójtorowej i skoczni przy ZSO w Nowogardzie" Pamela Springer 2020-07-15 11:00:50
IiR.7015.10.2020.PS Budowa chodnika przy II Liceum Ogółnokształcącym w ramach inwestycji pod nazwą: Budowa bieżni trójtorowej i skoczni przy ZSO w Nowogardzie" - dokument usunięty Pamela Springer 2020-07-15 10:58:34
IiR.7015.10.2020.PS Budowa chodnika przy II Liceum Ogółnokształcącym w ramach inwestycji pod nazwą: Budowa bieżni trójtorowej i skoczni przy ZSO w Nowogardzie" - dokument usunięty Pamela Springer 2020-07-15 10:58:10
GNGR. 6870.1.2020.KK - Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-07-14 15:26:47
Zarządzenie nr 64/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-07-14 15:23:13
Zarządzenie nr 61A/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. Zarządzenie nr 61B/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-07-14 15:22:54
Zarządzenie nr 60A/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-07-14 15:22:31
SPB.271.5.2020 Zaproszenie do złożenia oferty na remont kominów dla Szkoły Podstawowej w Błotnie, Błotno 27, 72-200 Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-07-14 15:21:44
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 18/2020 z dnia 07.07.2020r., którą zmieniono decyzję Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. znak: ABPP.6733.28.2017, dotyczącą inwestycji polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przyłącza elektroenergetycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 80/102, 80/128, 724 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-07-14 09:22:19
GKMiOŚ.271.7.2020.AW Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-07-13 12:51:57
GKMiOŚ.271.2.4.2020.AW Dostawa i obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Tomasz Zadróżny 2020-07-13 12:50:52
IiR.7015.12.2020.PG Budowa placu zabaw w miejscowości Grabin, Bieńczyce Pamela Springer 2020-07-10 15:06:36
IiR.7015.2020.PG Budowa placu zabaw w miejscowości Grabin, Bieńczyce - dokument usunięty Pamela Springer 2020-07-10 15:00:21
IiR.7015.2020.PG Budowa placu zabaw w miejscowości Grabin, Bieńczyce - dokument usunięty Pamela Springer 2020-07-10 14:56:53
GKMiOŚ.271.1.2020.AA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2020-07-09 23:16:36
GKMiOŚ.271.1.2020.AA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2020-07-09 23:15:04
GKMiOŚ.271.1.2020.AA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2020-07-09 23:14:36
PiZP.240.185.2020 AK Wykonanie rocznego przeglądu technicznego urządzeń znajdujących się na placach zabaw, siłowniach plenerowych oraz skateparku Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:52:18
Uchwała nr XXVIII/178/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 6 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:44:37
SSiO.211.30.2020.EB Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Referent w Wydziale Finansowo-Budżetowym Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:21:41
SSiO.211.22.2020.EB Specjalista do spraw Kadr Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:19:03
Uchwała nr XXVIII/178/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 6 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:14:21
Uchwała nr XXVIII/178/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 6 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:13:01
Zarzadzenie nr 63/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i ukladu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:11:58
Zarzadzenie nr 62/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i ukladu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:11:41
Zarzadzenie nr 61/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i ukladu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:11:18
Zarzadzenie nr 60/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020. Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:11:00
Zarzadzenie nr 59/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i ukladu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:10:35
Zarzadzenie nr 58/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i ukladu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:04:19
Zarzadzenie nr 57/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie przedlużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzechowie. Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:03:01
Uchwała nr XXVIII/184/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020. Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:02:18
Uchwała nr XXVIII/171/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2019 Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:02:03
Uchwała nr XXVIII/183/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji do spraw Gospodarowania Odpadami na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:01:13
Uchwała nr XXVIII/182/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:01:04
Uchwała nr XXVIII/181/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:00:53
Uchwała nr XXVIII/180/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw Gospodarowania Odpadami na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:00:41
Uchwała nr XXVIII/179/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2020 Tomasz Zadróżny 2020-07-08 13:00:31