Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.271.5.2019 Budowa świetlicy w Boguszycach Pamela Springer 2019-08-02 15:40:30
IiR.271.5.2019 Budowa świetlicy w Boguszycach Pamela Springer 2019-08-02 15:38:04
IiR.271.5.2019 Budowa świetlicy w Boguszycach Pamela Springer 2019-08-02 15:37:35
Interpelacje, zapytania oraz odpowiedzi z XII sesji Rady Miejskiej w Nowogardziez w dniu 31 lipca 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-08-02 14:39:40
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Tomasz Zadróżny 2019-08-02 14:38:24
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 26/2019 z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu liniowego w postaci sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 572/15, 573/1, 581/2, 582, 733/4 i 804 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-08-02 10:35:07
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu lub wieży o wysokości do 49 m. n.p.t. służącego obserwacji p-poż. terenów leśnych Lasów Państwowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 192/28 w obrębie Czermnica, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-08-01 14:41:42
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 27/2019 z dnia 29 lipca 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 180 PE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 88 w obrębie 2 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2019-08-01 14:41:11
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 25/2019 z dnia 22.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 350 w obrębie Karsk, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-08-01 11:48:44
Obwieszczenie Wojewody Zach. Andrzej Sawicki 2019-08-01 11:48:13
IiR.7015.50.2019.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego w Konarzewie Pamela Springer 2019-08-01 10:31:37
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Referenta w wydziale Inwestycji i Remontów Andrzej Sawicki 2019-07-31 15:17:03
GKMiOŚ.7031.25.2019.AA Wykonanie pięciu obudów drzew spełniających funkcję słupów ogłoszeniowych Andrzej Sawicki 2019-07-31 11:36:58
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XIII.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu. Początek obrad: 31 lipca 2019 roku (środa) o godzinie 10.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Andrzej Sawicki 2019-07-31 07:43:47
Zarządzenie nr 105/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Andrzej Sawicki 2019-07-30 14:29:31
104 Andrzej Sawicki 2019-07-30 14:29:20
103 Andrzej Sawicki 2019-07-30 14:29:13
Zarządzenie nr 102/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Andrzej Sawicki 2019-07-30 14:28:50
Zarządzenie nr 101/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Andrzej Sawicki 2019-07-30 14:28:23
Zarządzenie nr 100/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Andrzej Sawicki 2019-07-30 14:27:45
Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2019-07-30 14:27:00
Zapytanie ofertowe na zakup mebli do wyposażenia pokoju nauczycielskiego IILO Andrzej Sawicki 2019-07-30 11:41:48
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na Sekretarza gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-07-29 12:44:06
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej związanej z remontem 6 pomieszczeń biurowych, korytarza wewnętrznego i łazienki w siedzibie Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2019-07-29 12:42:45
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Andrzej Sawicki 2019-07-29 12:36:41
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Kierownika wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Andrzej Sawicki 2019-07-29 12:35:51
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika wydziału Inwestycji i Remontów Andrzej Sawicki 2019-07-29 12:34:02
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na Sekretarza gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-07-29 12:32:46
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie zatrudni nauczycieli.... Andrzej Sawicki 2019-07-29 12:22:56
Elektroniczne znakowanie psów z terenu Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-07-26 15:14:38
GKMiOŚ.7031.23.2019.AA Przebudowa placu Ofiar Katynia polegająca na rozbudowie oświetlenia - dokumentacja Andrzej Sawicki 2019-07-26 14:57:29
GKMiOŚ.7031.23-1.2019.AA Przebudowa placu Ofiar Katynia polegająca na rozbudowie oświetlenia - dokumentacja Andrzej Sawicki 2019-07-26 14:46:22
Elektroniczne znakowanie psów z terenu Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-07-26 14:45:11
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 i dn 40 PE 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156 w obrębie 4 miasta Nowogard i 292/9 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-07-26 13:51:02
IiR.7015.50.2019.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego w Konarzewie Pamela Springer 2019-07-26 13:19:05
IiR.7015.50.2019.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego w Konarzewie Pamela Springer 2019-07-26 13:18:52
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XII.N sesję Rady Miejskiej na wniosek radnych Klubu "Nowa", który wpłynął w dniu 26 lipca 2019 roku. Początek obrad: 31 lipca 2019 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej Andrzej Sawicki 2019-07-26 13:12:39
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XII.N sesję Rady Miejskiej na wniosek radnych Klubu "Nowa", który wpłynął w dniu 26 lipca 2019 roku. Początek obrad: 31 lipca 2019 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej Andrzej Sawicki 2019-07-26 13:12:23
IiR.7015.48.2019.PS - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lestkowie - budowa zbiornika bezodpływowego oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Pamela Springer 2019-07-26 13:08:01
ZSO - oferta pracy dla nauczyciela języka polskiego i nauczyciela przyrody w roku szkolnym 2019-2020 Tomasz Zadróżny 2019-07-24 11:23:57