Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie obrębu 6 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2019-08-13 10:03:06
IiR.7015.50.2019.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego w Konarzewie Pamela Springer 2019-08-13 09:13:36
WRLFKiS.271.9.2019 - wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-08-12 15:25:29
GKMIOŚ.271.6.2019.MK: Dostawa i montaż wyposażenia wybiegu dla psów na działce nr 444/15 obręb 5 m. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-08-12 15:00:52
GKMIOŚ.271.6.2019.MK: Dostawa i montaż wyposażenia wybiegu dla psów na działce nr 444/15 obręb 5 m. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-08-12 15:00:42
Elektroniczne znakowanie psów z terenu Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-08-12 14:58:39
Elektroniczne znakowanie psów z terenu Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-08-12 14:58:17
K.271.01.2019.AL "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2019-08-12 11:21:54
K.271.01.2019.AL "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2019-08-12 11:21:41
GKMiOŚ.271.3.2019.WSz - Przebudowa drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi ?Zielone Przedszkole przy ul. Zielona 11 w Nowogardzie? Andrzej Sawicki 2019-08-12 11:16:39
GKMiOŚ.271.2.2019.MB: Remont pomostu drewnianego i murka oporowego przy linii brzegowej Jeziora Nowogardzkiego. Tomasz Zadróżny 2019-08-09 15:24:39
ZEAS 341/1/2019 sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont 6 pomieszczeń biurowych, korytarza wewnętrznego i łazienki w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-08-09 13:47:01
ZEAS 341/1/2019 sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont 6 pomieszczeń biurowych, korytarza wewnętrznego i łazienki w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-08-09 13:46:47
Zarządzenie nr 112/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-08-09 13:43:57
Zarządzenie nr 111/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019. Tomasz Zadróżny 2019-08-09 13:43:34
Zarządzenie nr 110/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-08-09 13:43:05
obwieszczenie Starosty Goleniowskiego Tomasz Zadróżny 2019-08-09 13:01:41
GKMiOŚ.271.2.2019.AW Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami: Warszawska - Zamkowa - Kowalska w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-08-09 13:00:39
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - Gmina Nowogard, obręb Wojcieszyn - Gazociąg Bałtycki Tomasz Zadróżny 2019-08-08 15:26:37
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90PE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. o nr geodezyjnych 143 i 129/2 w obrębie 3 miasta Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-08-08 11:16:42
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 29/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV i stacji transformatorowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie dz. o nr geodezyjnym 31 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-08-08 08:55:02
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 28/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty ochronnej dla podnośnika koszowego służącego do eksploatacji urządzeń energetycznych, na terenie działki o nr geodezyjnym 582 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-08-07 15:30:45
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2019-08-07 15:12:51
SPW.271.2.2019 Zapytanie ofertowe - Aktywna tablica - Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie Tomasz Zadróżny 2019-08-07 15:11:25
SPW.271.2.2019 Zapytanie ofertowe - Aktywna tablica - Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie Tomasz Zadróżny 2019-08-07 15:11:02
SSiO.211.1.2019.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2019-08-07 14:34:38
Zarządzenie nr 109/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-08-06 15:00:13
Zarządzenie nr 108/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-08-06 14:59:55
Zarządzenie nr 107/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-08-06 14:59:31
Zarządzenie nr 106/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-08-06 14:59:00
GKMiOŚ.271.6.2019.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo Tomasz Zadróżny 2019-08-06 12:17:27
GKMiOŚ.271.6.2019.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo Tomasz Zadróżny 2019-08-06 12:17:17
Konkurs na Głównego księgowego w ZBK Tomasz Zadróżny 2019-08-05 14:52:51
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XIV.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu. Początek obrad: 7 sierpnia 2019 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-08-05 14:50:11
Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie wraz z remontem nawierzchni utwardzonej stanowiącej dojście do Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-08-05 13:27:24
Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie wraz z remontem nawierzchni utwardzonej stanowiącej dojście do Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-08-05 13:27:11
Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie wraz z remontem nawierzchni utwardzonej stanowiącej dojście do Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-08-05 13:26:20
Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie wraz z remontem nawierzchni utwardzonej stanowiącej dojście do Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-08-05 13:25:53
OFERTA PRACY DLA SOCJOTERAPEUTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE Tomasz Zadróżny 2019-08-05 11:46:15
OFERTA PRACY DLA SURDOPEDAGOGA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE Tomasz Zadróżny 2019-08-05 11:45:49