Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMiOŚ.271.4.2.2019.WSz Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2019-11-29 20:50:23
Informacja dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach Tomasz Zadróżny 2019-11-29 15:22:02
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Gryfice Tomasz Zadróżny 2019-11-29 15:21:36
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.1.186-7.2019.PM Tomasz Zadróżny 2019-11-29 15:20:43
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli pomiędzy sesjami Rady Miejskiej od 19 września do 20 listopada 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-11-29 15:18:29
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli pomiędzy sesjami Rady Miejskiej od 14 czerwca do 5 września 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-11-29 15:17:22
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Andrzej Sawicki 2019-11-29 15:09:33
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli pomiędzy sesjami Rady Miejskiej od 20 kwietnia do 13 czerwca 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-11-29 13:50:33
Interpelacja z XIX sesji w dniu 27 listopada 2019 Andrzej Sawicki 2019-11-29 11:54:59
Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w Wyszomierzu, na działkach nr 76/2 i 78, obręb Wyszomierz. Tomasz Zadróżny 2019-11-28 14:38:52
Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Nowogard Zarządzenie nr 148/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 27.11 2019 roku w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-11-28 14:09:34
Zarządzenie nr 147/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej. Andrzej Sawicki 2019-11-28 14:08:00
Zarządzenie nr 146/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania blankietami dokumentów publicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-11-28 14:07:54
Zarządzenie nr 145/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do brakowania blankietów dokumentów publicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Andrzej Sawicki 2019-11-28 14:07:46
Zarządzenie nr 144/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Andrzej Sawicki 2019-11-28 14:07:40
Zarządzenie nr 143/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Andrzej Sawicki 2019-11-28 14:07:33
Zarządzenie nr 142/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Andrzej Sawicki 2019-11-28 14:07:26
Interpelacje i zapytania z XIX sesji w dniu 27.11.2019 Andrzej Sawicki 2019-11-28 14:05:48
IiR.7015.64.2019.BR Wykonanie remontu zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przy świetlicy wiejskiej w Ostrzycy w ramach zadania " Modernizacja świetlicy w Ostrzycy" Pamela Springer 2019-11-27 12:56:06
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie zatrudni nauczyciela języka polskiego w wymiarze pełnego etatu Andrzej Sawicki 2019-11-26 09:02:05
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 33/2019 z dnia 04.11.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156, 92/2, 93/9 i 93/7 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-11-25 15:28:35
RE.271.01.2019 Dowóz dzieci do ośrodka w Radowie Wielkim, Szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2019-11-25 15:27:59
GKMiOŚ.271.10.2019.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo Andrzej Sawicki 2019-11-25 12:29:39
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Andrzej Sawicki 2019-11-25 12:23:42
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 36/2019 z dnia 05.11.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego obiektu telekomunikacyjnego T-Mobile nr 43611 Nowogard/73620 PSZ_NOWOGARD_NADTOROWA wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 75/18 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-11-25 12:22:38
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 37/2019 z dnia 08.11.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156 i 128/1 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-11-25 12:21:53
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 38/2019 z dnia 18.11.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 82 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-11-25 12:21:06
Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Andrzej Sawicki 2019-11-22 15:28:21
GKMIOŚ.7031.48.2019.AA Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę dekoracji świątecznej Andrzej Sawicki 2019-11-22 13:52:55
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej, tj. opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego Andrzej Sawicki 2019-11-22 13:48:47
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej, tj. opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego Andrzej Sawicki 2019-11-22 13:48:39
obwieszczenie RZGW Szczecin Tomasz Zadróżny 2019-11-21 14:35:35
IiR.271.7.2019 Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowogardzie Pamela Springer 2019-11-21 10:51:48
Dowóz dzieci do ośrodka w Radowie Wielkim, Szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Tomasz Zadróżny 2019-11-21 10:36:04
GKMiOŚ.7031.41.2019.AA Remont iluminacji świątecznej ratusza" termin 13.11.2019 godz 12:00 Andrzej Sawicki 2019-11-20 15:11:28
IiR.271.9.2019 Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na oś. Gen. Bema w Nowogardzie Pamela Springer 2019-11-20 15:00:40
IiR.271.9.2019 Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na oś. Gen. Bema w Nowogardzie Pamela Springer 2019-11-20 14:56:36
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XIX sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 27 listopada 2019 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Andrzej Sawicki 2019-11-20 14:51:41
RE.271.01.2019 Dowóz dzieci do ośrodka w Radowie Wielkim, Szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Tomasz Zadróżny 2019-11-20 13:37:30
RE.271.01.2019 Dowóz dzieci do ośrodka w Radowie Wielkim, Szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Tomasz Zadróżny 2019-11-20 13:36:38