Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 361, 362/9 i 362/7 o łącznej pow. 1013 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Świerkowej. Andrzej Sawicki 2019-09-02 08:50:39
IiR.7015.53.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie- III postępowanie Pamela Springer 2019-09-02 08:12:41
GKMiOŚ.271.8.2019.AW - Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów Tomasz Zadróżny 2019-08-30 16:18:19
GKMiOŚ.271.6.2019.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo Tomasz Zadróżny 2019-08-30 16:17:22
K.271.01.2019.AL "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie" Tomasz Zadróżny 2019-08-30 16:16:25
IiR.7015.51.2019.PG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego w Konarzewie- II postępowanie Pamela Springer 2019-08-30 15:16:48
K.271.01.2019.AL "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie" Tomasz Zadróżny 2019-08-30 10:52:07
IiR.271.5.2019 Budowa świetlicy w Boguszycach Pamela Springer 2019-08-30 08:11:50
IiR.271.5.2019 Budowa świetlicy w Boguszycach Pamela Springer 2019-08-30 08:11:31
GKMiOŚ.271.3.2019.MB: Remont pomostu drewnianego i murka oporowego przy linii brzegowej Jeziora Nowogardzkiego Tomasz Zadróżny 2019-08-29 15:27:45
GKMiOŚ.271.6.2019.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo Tomasz Zadróżny 2019-08-29 14:05:20
IiR.7015.54.2019 Remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku administracyjnego przy Placu Wolności nr 5 w Nowogardzie Pamela Springer 2019-08-29 09:58:56
IiR.7015.54.2019 Remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku administracyjnego przy Placu Wolności nr 5 w Nowogardzie Pamela Springer 2019-08-29 09:57:20
INFORMACJA O ZGROMADZENIU - 2019-08-31 Andrzej Sawicki 2019-08-29 09:40:40
GKMIOŚ.271.6.2019.MK: Dostawa i montaż wyposażenia wybiegu dla psów na działce nr 444/15 obręb 5 m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-08-29 08:27:26
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 116/2019 z dnia 20 sierpnia 2019r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie czterech instalacji zbiornikowych gazu płynnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby istniejącej fermy drobiu, na terenie działki o nr geodezyjnym 201 w obrębie Wołowiec, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-08-28 11:41:54
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr nr 30/2019 z dnia 20 sierpnia 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 i dn 40 PE 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156 w obrębie 4 miasta Nowogard i 292/9 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-08-28 11:41:21
Zarządzenie nr 117/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2019-08-27 14:03:59
Zarządzenie nr 116/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2019-08-27 14:03:21
Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2019-08-27 14:02:38
Zarządzenie nr 114/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 21.08.2019r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2019-08-27 14:02:02
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie zatrudni nauczyciela na stanowisku psychologa Andrzej Sawicki 2019-08-27 14:00:30
Informacja dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach Tomasz Zadróżny 2019-08-27 11:20:13
Informacja dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach Tomasz Zadróżny 2019-08-27 11:18:57
Informacja dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Szczecinie Tomasz Zadróżny 2019-08-27 11:18:17
ZEAS 341/1/2019 sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont 6 pomieszczeń biurowych, korytarza wewnętrznego i łazienki w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-08-26 13:05:56
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 89/6 i 103/2 o łącznej pow. 502 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie Warnkowo gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-08-26 13:03:59
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 565/5 o pow. 1337 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-08-26 13:03:05
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 565/4 o pow. 797 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-08-26 13:02:33
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 26 sierpnia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Tomasz Zadróżny 2019-08-26 13:01:27
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 565/5 o pow. 1337 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-08-26 13:00:13
Konkurs na Głównego księgowego w ZBK Tomasz Zadróżny 2019-08-26 12:52:18
IiR.271.5.2019 Budowa świetlicy w Boguszycach Pamela Springer 2019-08-23 13:55:01
IiR.271.5.2019 Budowa świetlicy w Boguszycach Pamela Springer 2019-08-23 13:54:14
Zakup nowego ciężkiego, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie Andrzej Sawicki 2019-08-23 10:40:18
GKMiOŚ.271.2.2019.AW Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami: Warszawska - Zamkowa - Kowalska w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-08-22 14:34:05
Obwieszczenie dot wszczęcia postępowania administracyjnego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 35/4 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-08-22 14:30:31
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje w miesiącu sierpniu 2019 roku Andrzej Sawicki 2019-08-22 14:29:26
Uchwała Nr XIV/94/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-08-22 14:28:34
Uchwała Nr XIV/93/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-08-22 14:28:11