Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg nieograniczony na pierwszy etap zagospodarowania terenu pod park miejski przy ul. Waryńskiego w Nowogardzie.


GKMiOŚ- EP/341/3/2003

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO

 1. Gmina Nowogard, 72-200 Nowogard, pl.Wolności 1

telefon: (091) 39-26-200 NIP: 859-00-12-007

Ogłasza przetarg nieograniczony na pierwszy etap zagospodarowania terenu pod park miejski przy ul. Waryńskiego w Nowogardzie.

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 października 2003 r.

 1. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać

osobiście w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Wydział Gospodarki Komunalnej,

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, ul. 3 Maja 7, p. nr 2.

 1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

 1. sprawy proceduralne - Emilian Pisarek podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,

 1. sprawy merytoryczne - Artur Bajerski - Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

 1. Termin i miejsce składania ofert - Urząd Miejski w Nowogardzie, 72-200 Nowogard,

pl. Wolności 1, pok. nr 5 w terminie do dnia 2 października 2003 r., godz. 830.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nowogardzie, 72-200 Nowogard,

pl. Wolności 1, pok. nr 7 w dniu 2 października 2003 r., godz. 900.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych zgodnie z

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania

preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych (Dz. U. nr 140, poz. 743 z

późn. zm.).

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19.

Warunek określony w punkcie c) uznaje się za spełniony, gdy:

 1. oferent dysponuje możliwością pozyskania we własnym zakresie 500 m3 ziemi urodzajnej,

 2. oferent dysponuje następującym sprzętem:

  1. sprzętem mechanicznym do załadunku ziemi,

  2. dwoma samochodami przystosowanymi do przewozu ziemi lub zestawami ciągnikowymi

z przyczepami,

  1. spychaczem lub równiarką do plantowania ziemi,

  2. dwoma piłami motorowymi,

  3. sprzętem rolnym:

    1. kultywatorem,

    2. glebogryzarką,

    3. pługiem,

    4. broną,

 1. kierownik robót posiada średnie wykształcenie o profilu leśnym lub ogrodniczym oraz

posiada uprawnienia do prac w drzewostanie ozdobnym,

 1. przynajmniej dwóch pracowników dokonujących wycięcia drzew posiada przeszkolenie

do tego typu robót oraz przeszkolenie w zakresie obsługi pił motorowych,

 1. oferent w ciągu ostatnich trzech lat wykonał trzy prace podobne do przedmiotu

zamówienia w drzewostanie miejskim lub parkowym na kwotę łączną nie mniejszą niż 80

tysięcy złotych.

 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

- cena (koszt) - 100 %

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 22-09-2003 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2003 11:01