Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Jarchlino


Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 11 listopada 2000r. Nr 46, poz.543 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Jarchlino gm. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr 152 o pow.560 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w obrębie Jarchlino gm. Nowogard.

Działka posiada urządzoną księgę wieczystą nr 39832 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Cena wywoławcza nieruchomości - 3.005,00 zł.

Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 100,00 zł.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 950,00 zł. (podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 20.12.2004r.

do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 .

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.12.2004r. o godz. 845 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia przeprowadzonego przetargu.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1,

tel. 39-26-225 lub 39-26-226.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 26-11-2004 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2004 10:12