Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami (RZGO) w m. Słajsino gm. Nowogard; na działkach o numerach ewidencyjnych 66/1, 66/2 i 68/1 w obrębie Słajsino, gm. Nowogard

Nowogard, dnia 22 listopad 2007 r.

GKMiOŚ.7624/4/07

OBWIESZCZENIE

     Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627 z p. zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami (RZGO) w m. Słajsino gm. Nowogard; na działkach o numerach ewidencyjnych 66/1, 66/2 i 68/1 w obrębie Słajsino, gm. Nowogard”.
     Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3 w Nowogardzie. Na podstawie art. 53 wyżej cytowanej ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art 31 ustawy przysługuje „każdemu”.
     Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy informuję, że dane o:
     – wniosku;
     – raporcie oddziaływanie na środowisko zostały umieszczone, zgodnie z art 19 ust 6 Prawa ochrony środowiska, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przy Placu Wolności 5, pok. 207 wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30.
      Ponadto, zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard pok. 207 w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pod adresem: www.bip.nowogard.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przy Placu Wolności 1.

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 26-11-2007 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Zwoliński 26-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2007 13:03