Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

sprzedaż - Nowogard, działki niezabudowane nr 84/43 i 84/3 - ul.Zielona


Nowogard 16.08.2007r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr nr 84/43 i 84/3 o łącznej pow. 1130 m2 niezabudownych, położonych w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. Zielonej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek nr nr 84/43 o pow.871 m2 i 84/3 o pow. 259 m2 niezabudowanych, położonych w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul.Zielonej.

 

Działki posiadają urządzone księgi wieczyste:

 

  • dla działki nr 84/43 - Kw Nr 14437

  • dla działki nr 84/3 - Kw Nr 27196

 

w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

 

Inwestycja obejmuje realizację zabudowy budynku mieszkalno-usługowego trzykondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) z lokalami usługowymi wybudowanymi w parterze.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21.09.2007r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 60.947,00 zł.

w tym:

cena działki nr 84/43 - 46.816,00 zł

cena działki nr 84/3 - 14.131,00 zł

 

 

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 700,00 zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 230,00. - za wycenę nieruchomości, 1.380,00 zł - koszty geodezyjne, 12,77 zł - koszty dokumentacji kartograficznej.

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

 

Urządzenia infrastruktury technicznej znajdują się w ulicy Zielonej tj. instalacja wodna, sanitarna, gazowa, energetyczna i telefoniczna.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 2 lat a zakończyć ją w ciągu 4 lat. Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 70.000,00 zł. w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.

 

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie w/g zasad określonych w art.594 Kodeksu Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.6.100,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 18.09.2007r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

 

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

 

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

 

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

 

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

 

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091) 39-26-225 lub (091) 39-26-226.

 

 

 

 

Z up.Burmistrza Nowogardu

 

Artur Gałęski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 20-08-2007 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 17-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 20-08-2007 13:49