Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Nowogard, 11.08.2008 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie
Pl. Wolności 1
72-200 Nowogard
 
Burmistrz Nowogardu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy
 
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Rok stażu pracy.
 3. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność.
Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o finansach publicznych.
 2. Ukończone studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu przygotowania i zarządzania projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 3. Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
 4. Umiejętność biegłej obsługi komputera oraz programów Word, Excel, Power Point.
 5. Prawo jazdy kategorii B.
Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
 
 1. Opracowywanie programów gospodarczych i prognostycznych.
 2. Pozyskiwanie i uruchamianie bezzwrotnych źródeł finansowania, a w szczególności:
  1. Prowadzenie, we współpracy z wydziałami urzędu , jednostkami organizacyjnymi gminy oraz sołectwami aktywnych działań w celu pozyskiwania środków dostępnych w ramach funduszy krajowych, Unii Europejskiej i innych źródeł
  2. Inicjowanie rozwiązań uchwałodawczych stwarzających zachęty dla przedsiębiorców zagranicznych i krajowych oraz wskazywanie im ścieżek pozyskiwania środków w tym w celu partnerstwa publiczno-prawnego
 3. Pozyskiwanie i wyszukiwanie informacji na temat funduszy
 4. Analiza danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosków
 5. Przygotowanie, kompletowanie oraz składanie wniosków o środki pomocowe
 6. Opracowywanie i składanie wniosków o przyznanie środków z innych dostępnych funduszy, fundacji, mechanizmów finansowania
 7. Rozliczanie przyznanych środków, dotacji oraz przygotowanie i składanie odpowiednich sprawozdań
 8. Współpraca z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędem Pracy i innymi jednostkami zewnętrznymi przy wdrażaniu wchodzących do realizacji projektów
 9. Udział w pracach związanych z przygotowywaniem sprawozdań, ankiet i innych opracowań dla potrzeb Burmistrza oraz pozostałych instytucji dotyczących wdrażania projektów  
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy.
 6. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Oświadczenie o niekaralności.
 8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych".
 10. Oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych".

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 25 sierpnia 2008r. do godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko podinspektora w wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy " w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Pan Przemysław Sońtka nr tel. (091)3926293.
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 1.800 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas próby, a następnie na czas określony i nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 11-08-2008 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 11-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 11-08-2008 14:24