Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie

Nowogard, 24.07.2008r.
Urząd Miejski w Nowogardzie
Pl. Wolności 1
72-200 Nowogard
Burmistrz Nowogardu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy
 
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
1. wykształcenie wyższe
2. trzy lata stażu pracy na stanowisku urzędniczym
3. zdolność analitycznego myślenia
4. umiejętność biegłej obsługi komputera oraz programów Word, Excel, Power Point
5. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
6. niekaralność
7. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami
8. umiejętność pracy w zespole
9. samodzielność, dyspozycyjność oraz kreatywność
 
Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej, Prawo działalności gospodarczej, ustawy o finansach publicznych
2. ukończone studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu przygotowania i zarządzania projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
3. dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
4. prawo jazdy kategorii B
 
Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
1. opracowywanie programów gospodarczych i prognostycznych w tym przygotowywanie materiałów i działań zmierzających do realizacji celów zapisanych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowogard na lata 2007-2015
2. opracowywanie rocznych planów rozwoju Gminy i przedkładanie ich Burmistrzowi
3. pozyskiwanie i uruchamianie bezzwrotnych źródeł finansowania
4. opracowywanie zagadnień z zakresu celu partnerstwa publiczno-prywatnego
5. działania w zakresie pozyskiwania inwestorów
6. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
7. nadzór nad prowadzoną ewidencją przedsiębiorców
8. nadzorowanie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów    alkoholowych
9. podejmowanie działań związanych z promocją gminy i rozwojem turystyki
10. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych
 
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
6. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7. oświadczenie o niekaralności 
8. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku    
9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na    przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"
10. oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"
 
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 7 sierpnia 2008r. do godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko kierownika wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy " w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Pan Przemysław Sońtka nr tel. (091)3926293
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 3.400 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas próby, a następnie na czas określony i nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 25-07-2008 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 25-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 25-07-2008 10:29