Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym

Nowogard, dnia 18.09.2007 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie
Pl. Wolności 1
72-200 Nowogard

ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta* w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Osoba zainteresowana powinna spełniać następujące warunki:
* spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplomowe studia ekonomiczne,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej dwuletni staż pracy w księgowości,
* znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych w zakresie konstruowania i wykonywania budżetu, sprawozdawczości budżetowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
* posiada znajomość obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
* umiejętność biegłej obsługi komputera,
* stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
* obywatelstwo polskie,
* ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.,
* nie była karana.

Wymagane dokumenty:
* życiorys (CV),
* kwestionariusz osobowy,
* list motywacyjny,
* dokumenty potwierdzające wykształcenie,
* dokumenty potwierdzające staż pracy,
* zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku wystawione od lekarza pierwszego kontaktu,
* oświadczenie o niekaralności,
* oświadczenie o treści "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych",
* oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym", na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard lub złożyć osobiście w  pok. Nr 10 w terminie do dnia 02 października 2007 r. (w przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień dotarcia do Urzędu - data nadania nie ma znaczenia). Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Marcin Marchewka nr tel. (091) 3926200 lub 201.
Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego kandydata na czas próbny, a następnie na czas określony i nie określony.
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne 1.800 zł. brutto.
Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

* Z dniem 27.09.2007 r. następiła zmiana w kwalifikacji stanowiska z "starszego referenta" na "referenta"

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 18-09-2007 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 18-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 27-09-2007 11:03