Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Olchowo, kol. Olchowo wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_projekt_kanalizacja_Olchowo.pdf 2010-01-27 13:30:54
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_projekt_kanalizacja_Olchowo2222.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-01-27 13:30:54 230 razy
2 Formularze_kanalizacja_projekt.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-27 13:32:16 99 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 WyjaA_nienia_i_modyfikacja_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-01 12:28:14
2 Modyfikacja_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-02 14:27:32
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze.pdf 2010-03-11 11:31:56
Udzielenie zamówienia
1 OZU_Olchowo_projekt.pdf 2010-03-22 13:27:38