Przebudowa drogi na działce nr 146/1 w miejscowości Szczytniki Gmina Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE.pdf 2009-10-01 15:13:46
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-01 15:13:46 156 razy
2 Projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-01 15:14:33 164 razy
3 Kosztorys_A_lepy_-_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-01 15:14:51 167 razy
4 Przedmiar_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-01 15:15:03 175 razy
5 Specyfikacje_Techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-01 15:15:51 188 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-06 14:08:28
Wynik postępowania
1 INFO_WYKONAWCA.pdf 2009-10-27 11:58:21
Udzielenie zamówienia
1 OGA_OSZ-_UDZIELENIE_ZAMA_WIENIA_szczytniki.pdf 2009-11-05 09:49:50