Remont wieży i dachu kościoła p.w. NMP w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgloszenieInternet.pdf 2006-09-07 14:01:13
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_remont_wiezy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-07 14:01:36 99 razy
2 Dokumentacja_projektowa_wieza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-07 14:03:30 1217 razy
3 Opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-07 14:04:29 349 razy
4 Szczego_owe_Specyfikacje_Techniczne-_Ko_cio_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-07 14:05:01 457 razy
5 ZESTAWIENIA_DREWNA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-07 14:05:27 248 razy
6 Przedmiar_robot_wieza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-07 14:05:41 93 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92.pdf 2006-09-19 14:15:13
Udzielenie zamówienia
1 OgloszenieInternet_OZU.pdf 2006-10-02 12:08:03