Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie (ponowienie przetargu)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 7_OgA_oszenie_OWZ.pdf 2008-08-22 12:02:30
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 5_Przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-22 12:21:33 61 razy
2 1_Zagospodarowanie_terenu_Nowogard.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-22 12:05:57 68 razy
3 2_instalacje_elektryczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-22 12:06:59 198 razy
4 3_instalacje_saniterne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-22 12:07:59 102 razy
5 6_Architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-22 12:24:45 66 razy
6 7_Geologia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-22 12:26:18 57 razy
7 S3_elewacje_budynku_Nowogard.tif Po terminie otwarcia ofert 2008-08-22 12:27:33 40 razy
8 S3_przekroj_budynku_Nowogard.tif Po terminie otwarcia ofert 2008-08-22 12:27:48 40 razy
9 S3_rzut_budynku_Nowogard.tif Po terminie otwarcia ofert 2008-08-22 12:28:29 46 razy
10 S1_00_strona_tytuA_owa_SPECYFIKACJI.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-22 12:36:20 40 razy
11 S1_01_Specyfikacja_techniczna_ogolna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-22 12:38:01 48 razy
12 S2_02_Specyfikacja__nr1B-zaplecze.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-22 12:38:19 44 razy
13 S2_03_Specyfikacja_nr2D-boiska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-22 12:38:49 51 razy
14 S2_04_specyfikacja_nr3E_-_oA_wietlenie_boisk.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-22 12:41:31 49 razy
15 S2_05_Specyfikacja_nr4ZT-ogrodzenie,kostka,zielen.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-22 12:41:46 40 razy
16 S2_Specyfikacja-dodatkowa_przy+A_aA_A_cza_ORLIK_2012.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-22 12:42:07 52 razy
17 6_SIWZ_Orlik_2012_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-22 12:42:36 66 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 WyjaA_nienia_Orlik2012_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-04 13:26:53
2 WyjaA_nienia_Orlik2012_III.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-11 10:47:47
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_uniewaznienie.pdf 2008-09-15 10:50:51