Budowa ulicy Ogrodowej (odcinek I-I) w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgloszenieInterne_OWZ.pdf 2008-02-08 15:06:59
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Ogrodowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-08 15:06:59 79 razy
2 OPIS_TECHNICZNY_-Ogrodowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-08 15:07:29 98 razy
3 profil_pod_u_ny_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-08 15:16:54 69 razy
4 Przedmiar_robot_-Budowa_ul._Ogrodowej_pdf.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-08 15:17:12 77 razy
5 przekroje_poprzeczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-08 15:17:57 101 razy
6 tabela_robot_ziemnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-08 15:18:12 83 razy
7 plan_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-08 15:26:28 120 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_Ogrodowa.pdf 2008-03-11 09:42:43
2 OgloszenieInternet_OZU.pdf 2008-03-26 11:12:17