Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 1+094,54

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_o_zamowieniu.pdf 2008-01-22 11:26:47
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-01-22 11:26:47 53 razy
2 Opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-01-22 11:27:23 78 razy
3 Plan_Wojcieszyn_ark._1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-01-22 11:28:02 49 razy
4 Profil_pod_u_ny_odcinek_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-01-22 11:28:40 53 razy
5 Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-01-22 11:29:05 62 razy
6 Przekroje_poprzeczne_odcinek_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-01-22 11:29:45 65 razy
7 Szczegolowe_Specyfikacje_Techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-01-22 11:30:36 42 razy
Wynik postępowania
1 uniewa_nienie_postepowania.pdf 2008-02-22 09:29:13