GKMiOŚ.271.3.2018.AA Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 05.03.2018.15.19.46_ogA_oszenie_przetargu.doc 2018-03-05 15:19:46
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 05.03.2018.15.19.46_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-03-05 15:19:46 33 razy
Wynik postępowania
1 20.03.2018.13.31.42_UNIEWAA_NIENIE_brak_ofert.doc 2018-03-20 13:31:42