Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie przy ul. Gen. Bema - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgloszenieInterne_OWZ_SP4.pdf 2007-11-30 10:37:15
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_projekt_modernizacja_SP4_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-11-30 10:28:25 52 razy
2 SP_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-11-30 10:28:38 66 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_SP4.pdf 2007-12-21 14:29:35
Udzielenie zamówienia
1 OgloszenieInternet_OZU.pdf 2008-01-07 14:51:21