Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.11.2017.16.18.46_OGA_OSZENIE.pdf 2017-11-13 16:18:46
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.11.2017.16.18.46_SIWZ_KILIA_SKIEGO.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 16:18:46 19 razy
2 13.11.2017.16.19.08_opis_techniczny_KiliA_skiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 16:19:08 17 razy
3 13.11.2017.16.19.23_plan_orientacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 16:19:23 32 razy
4 13.11.2017.16.19.31_PRZEDMIAR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 16:19:31 30 razy
5 13.11.2017.16.19.42_SzczegA_A_owe_Specyfikacje_Techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 16:19:42 14 razy
6 13.11.2017.16.19.49_tabela_robA_t_ziemnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 16:19:49 17 razy
7 13.11.2017.16.19.59_rys._nr_1_-_plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 16:19:59 43 razy
8 13.11.2017.16.20.06_rys._nr_2_-_profil_podA_uA_ny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 16:20:06 17 razy
9 13.11.2017.16.20.13_rys._nr_3_-_przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 16:20:13 18 razy
10 13.11.2017.16.20.20_rys._nr_3.1_-_przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 16:20:20 124 razy
11 13.11.2017.16.20.27_rys._nr_3.2_-_przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 16:20:27 15 razy
12 13.11.2017.16.20.35_rys._nr_4_-_przekroje_poprzeczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-13 16:20:35 20 razy
Wynik postępowania
1 03.01.2018.11.25.45_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY.pdf 2018-01-03 11:25:45
Udzielenie zamówienia
1 03.01.2018.11.25.45_OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA.pdf 2018-01-03 11:25:45