Remont nawierzchniulicy Zielonej w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 11.08.2017.15.08.14_Ogloszenie.doc 2017-08-11 15:08:14
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.08.2017.15.08.14_43__Rys._Projekt_zagosp._terenu_-_architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:08:14 19 razy
2 11.08.2017.15.08.24_77-82_Opis_techniczny_-_Drogi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:08:24 15 razy
3 11.08.2017.15.08.31_84_Rys._Profile.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:08:31 15 razy
4 11.08.2017.15.08.38_85_Rys._Przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:08:38 15 razy
5 11.08.2017.15.08.46_plan_sytuacyjny_-_zakres_przebudowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:08:46 16 razy
6 11.08.2017.15.08.52_przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:08:52 20 razy
7 11.08.2017.15.08.59_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:08:59 23 razy
Wynik postępowania
1 28.08.2017.15.27.35_zawiadomienie_wszyscy.doc 2017-08-28 15:27:35
Udzielenie zamówienia
1 09.10.2017.13.22.43_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2017-10-09 13:22:43