Dostawa frezu asfaltowego oraz kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.03.2017.15.20.09_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2017-03-28 15:20:09
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.03.2017.15.20.09_siwz+zaA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-28 15:20:09 125 razy
Wynik postępowania
1 04.05.2017.16.52.08_uniewaznienie.pdf 2017-05-04 16:52:08