KOMUNIKACJA MIEJSKA - III PRZETARG

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.12.2016.11.52.29_OGA_OSZENIE.pdf 2016-12-28 11:52:29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.12.2016.11.52.29_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-12-28 11:52:29 138 razy
2 28.12.2016.11.52.35_ZaA_A_cznik_mr_8_ROZKA_AD_JAZDY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-12-28 11:52:35 125 razy
3 28.12.2016.11.52.41_ZaA_A_cznik_nr_9_UCHWAA_A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-12-28 11:52:41 124 razy
Wynik postępowania
1 06.02.2017.16.44.42_wynik_postepowania.pdf 2017-02-06 16:44:42