Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Waryńskiego w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.10.2016.13.18.00_OgA_oszenie.doc 2016-10-14 13:18:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 14.10.2016.13.19.59_siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-10-14 13:19:59 69 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 24.10.2016.15.55.09_DC47-CP-2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-24 15:55:09
2 24.10.2016.15.55.15_odpowiedAo_-_wszyscy_wykonawcy.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-10-24 15:55:15
3 24.10.2016.15.55.23_plan_syt_waryA_skiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-24 15:55:24
Wynik postępowania
1 08.11.2016.15.02.16_zawiadomienie_o_wyborze.pdf 2016-11-08 15:02:16
Udzielenie zamówienia
1 29.11.2016.15.15.55_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2016-11-29 15:15:55