Rozbiórka zbiornika na masy bitumiczne oraz zagospodarowanie terenu ? V postępowanie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 26.09.2016.11.55.35_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf 2016-09-26 11:55:35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 26.09.2016.11.55.35_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-26 11:55:35 30 razy
2 26.09.2016.11.55.44_kosztorys_slepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-26 11:55:44 18 razy
3 26.09.2016.11.55.52_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-26 11:55:52 21 razy
4 26.09.2016.11.55.58_przekroj_a-a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-26 11:55:58 23 razy
5 26.09.2016.11.56.06_rzut.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-26 11:56:06 22 razy
6 26.09.2016.11.56.12_rzut.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-26 11:56:12 18 razy
7 26.09.2016.11.56.18_ST_Rozbiorki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-26 11:56:18 19 razy
8 26.09.2016.11.56.25_ST_Warunki_ogolne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-26 11:56:25 17 razy
9 26.09.2016.11.56.32_sytuacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-26 11:56:32 18 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 06.10.2016.13.19.36_Informacja_o_zmianie_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-06 13:19:36
Wynik postępowania
1 10.11.2016.11.57.49_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY.pdf 2016-11-10 11:57:49
Udzielenie zamówienia
1 10.07.2017.14.42.47_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2017-07-10 14:42:47