Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 26.07.2016.15.17.08_OgA_oszenie_o_zamowieniu.pdf 2016-07-26 15:17:08
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 26.07.2016.15.17.08_siwz_z_zal.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-26 15:17:08 56 razy
Udzielenie zamówienia
1 14.10.2016.13.14.38_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2016-10-14 13:14:38