Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez gminę Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.07.2016.20.53.35_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu_.doc 2016-07-20 20:53:35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.07.2016.20.53.35_SIWZ_gmina_Nowogard_VII_czA_A_ci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-20 20:53:35 127 razy
2 20.07.2016.20.54.10_zaA_A_czniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-07-20 20:54:10 132 razy
Wynik postępowania
1 24.08.2016.11.31.41_informacja_o_rozstrzygniA_ciu.pdf 2016-08-24 11:31:41
Udzielenie zamówienia
1 26.09.2016.11.52.32_OgA_oszenie_nr_308701_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2016-09-26 11:52:32