Remont chodnika w ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 05.07.2016.14.31.15_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_2016.pdf 2016-07-05 14:31:16
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 05.07.2016.14.31.15_siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-07-05 14:31:16 96 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 12.07.2016.09.28.56_Zalacznik_nr_1_kosztorys_A_lepy_Wojska_Polskiego_etap_I.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-12 09:28:57
2 12.07.2016.09.29.03_Zalacznik_nr_2_przedmiar_Wojska_Polskiego_etap_I.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-12 09:29:03
3 12.07.2016.09.29.08_Zmiana_SIWZ_Wojska_Polskiego_Etap_I.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-12 09:29:08
Wynik postępowania
1 11.08.2016.13.22.04_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2016-08-11 13:22:04