Modernizacja Ratusza Miejskiego w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 1_OgloszenieInternet.pdf 2007-08-06 13:27:29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 2_SIWZ_modernizacja_ratusz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-06 13:27:29 55 razy
2 4_rys_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-06 13:38:21 80 razy
3 5_rys_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-06 13:42:47 73 razy
4 6_rys_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-06 13:43:55 67 razy
5 7_rys_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-06 13:45:29 100 razy
6 8_przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-06 13:46:56 56 razy
7 3_opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-06 13:51:01 78 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_ratusz.pdf 2007-09-14 11:41:37
Udzielenie zamówienia
1 OgloszenieInternet_OZU.pdf 2007-09-26 08:57:21