Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.03.2016.14.59.12_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2016-03-16 14:59:12
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 14_zalacznik_nr_9_karta_gwarancji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 14:59:27 90 razy
2 04_zalacznik_nr_3_-_oswiadczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 14:59:27 93 razy
3 07_zalacznik_nr_4b_oswiadczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 14:59:27 95 razy
4 03_pelnomocnictwo_zal_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 14:59:27 94 razy
5 08_zalacznik_mr_4c_lista_podmiotow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 14:59:27 92 razy
6 09_osoby_wykonujace_zamowienie_zal_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 14:59:27 96 razy
7 11_zalacznik_nr_6a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 14:59:27 94 razy
8 01_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 14:59:27 94 razy
9 10_wykaz_wykonanych_robot_zal_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 14:59:27 93 razy
10 13_zalacznik_nr_8_kosztorys_slepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 14:59:27 584 razy
11 12_zalacznik_nr_7__wzor_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 14:59:27 98 razy
12 05_zalacznik_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 14:59:27 94 razy
13 06_zalacznik_nr_4a_-_oswiadczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 14:59:27 92 razy
14 02_zal_1_formularz_oferty_poprawiony.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 14:59:27 97 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25.03.2016.13.04.23_Odpowiedzi_utrzymanie_drA_g.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 13:04:23
Wynik postępowania
1 12.04.2016.15.46.25_zawiadomienie_utrzymanie_drog_2016.pdf 2016-04-12 15:46:26
Udzielenie zamówienia
1 28.04.2016.16.12.55_Udzielenie_zamowienia.pdf 2016-04-28 16:12:55