Rozbiórka zbiornika na masy bitumiczne oraz zagospodarowanie terenu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 05.02.2016.14.51.10_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2016-02-05 14:51:10
2 11.02.2016.17.21.10_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2016-02-11 17:21:10
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 05.02.2016.14.51.10_siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-02-05 14:51:10 241 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 11.02.2016.17.20.20_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-11 17:20:20
2 11.02.2016.17.19.59_Zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-11 17:19:59
3 12.02.2016.12.01.37_Odpowiedzi_na_pytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-12 12:01:37
Wynik postępowania
1 07.03.2016.12.06.55_ZAWIADOMIENIE_O_UNIEWAZNIENIU.pdf 2016-03-07 12:06:55